regiobeeld, betere ggz, ggz-medewerkers

31 mei 2024 –  Het Regiobeeld Psychische Problematiek (RPP) helpt u om een verdiepend beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van psychische problematiek in uw regio. Kenniscentrum Phrenos kan organisaties en regioverbanden in 2024 en 2025 kosteloos ondersteunen bij het vorm en inhoud geven van een regiobeeld- en plan rondom psychische problematiek….

bekostiging, verkennend gesprek, jeugdautoriteit, restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

20 mei 2024 – Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging. Het is belangrijk dat mensen passende zorg krijgen; snel goede zorg op de juiste plek. Het Verkennend gesprek geeft daar invulling aan doordat zorgprofessionals samen met mensen met psychische klachten bepalen of zij geestelijke gezondheidszorg (ggz) of ondersteuning uit…

bekostiging, verkennend gesprek, jeugdautoriteit, restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

15 mei 2024 – Na de ervaringen met het verkennend gesprek in verschillende regio’s adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een landelijke bekostiging. Ze adviseert de minister dit te doen in de vorm van een experiment met een vrij tarief voor 2025. De Nederlandse ggz hoopt dat de minister dit advies snel overneemt zodat de financiering…

snelle toets, IGJ, toezicht, zorgverzekering en ADHD, zorgpolis, verscherpt toezicht, emergis, NZa, chronisch

22 april 2024 –  GGZ Noord-Holland-Noord is een zorgaanbieder gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden. Via een snelle toets van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis heeft de zorgaanbieder een positieve beoordeling ontvangen voor het transformatieplan ‘Focus op Herstel’ in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met dit plan zet GGZ Noord-Holland-Noord actief…

iza, oost-brabant,

21 april 2024 – Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel om de zorg voor de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Speerpunten voor de ggz zijn daarbij het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra, cruciale ggz-zorg beschikbaar houden, wachttijden terugbrengen, arbeidsmarkt en digitalisering van zorg. De regioverhalen bieden inspiratie bij de uitvoering van het IZA. Dit…

Mentale gezondheidsnetwerken

22 maart 2024 – In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat elke regio een Mentaal gezondheidsnetwerk krijgt. Daarin werken huisartsen, sociaal domein en ggz duurzaam samen. Met elkaar zorgen ze ervoor dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen, op de juiste plek. Of dat nu in het sociaal…

regioplan, deltaplan mentale vooruitgang

8 februari 2024 –  Om de zorg beter te laten aansluiten bij de vraag en om samenwerking te bevorderen, zet Nederland steeds meer in op samenwerking in de 31 zorgregio’s. De regio krijgt een grotere rol als bestuurlijke en organisatorische eenheid. Eerder al moesten alle regio’s een beeld opstellen van de huidige en toekomstige zorgvraag….

integraal zorgakkoord

4 oktober 2023 – Op woensdag 11 oktober zal de Vaste Kamercommissie voor VWS met minister Kuipers, minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen in gesprek gaan over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Centraal in dit debat staat de voortgang. In het akkoord heeft de zorgsector rondom de zorgverzekeringswet namelijk afspraken gemaakt over meerdere jaren. Daarbij zijn…