Kwaliteitskader woonzorg in de langdurige ggz ingediend bij Zorginstituut

Facebooktwitterlinkedinmail

24 april 2024 – Het kwaliteitskader woonzorg in de langdurige ggz is af. Het kader wordt deze maand ingediend bij Zorginstituut Nederland. Zij beoordeelt of het kwaliteitskader voldoet aan de criteria van hun toetsingskader. Het kwaliteitskader geeft een gedeelde visie op wat goede woonzorg is en hoe samengewerkt wordt aan passende woonzorg. Naar verwachting gaan zorgorganisaties vanaf 1 juli 2024 gebruikmaken van het kwaliteitskader.

Het indienen van het kwaliteitskader bij Zorginstituut Nederland is een belangrijke mijlpaal voor cliënten die gebruik maken van de woonzorg in de langdurige GGZ en daarnaast voor de ruim twintig organisaties die hieraan werken sinds de start van de projectgroep mei 2023.

Een duidelijk handvat voor passende woonzorg
Het kader geeft een eenduidige beschrijving van de kwaliteit van woonzorg in de langdurige ggz voor cliënten met een Wlz ggz-indicatie. Het geeft handvatten en richting over wat goede, passende woonzorg is. De wensen en behoeften van een cliënt zijn het vertrekpunt voor woonzorg, maar dit kan schuren met de (financiële) mogelijkheden, de normen en waarden, de uitgangspunten van de Wet langdurige zorg of de veiligheid van de maatschappij. Het doel van het kwaliteitskader is een gedeelde visie (van cliënt, naaste, (zorg)professional, zorgorganisatie en financiers) op wat goede woonzorg in de langdurige ggz is en hoe samen te werken aan passende zorg.

Voor wie is het kwaliteitskader?
Het kwaliteitskader is gemaakt voor iedereen die met langdurige ggz te maken heeft:

  • Cliënten en hun naasten vinden hier duidelijkheid over wat hun zorg inhoudt
  • Zorgprofessionals gebruiken het om samen te leren, te ontwikkelen, te reflecteren en te verbeteren
  • Zorgorganisaties hebben een handvat om de kwaliteit van de zorg vorm te geven, te evalueren en te gebruiken in gesprek met zorgkantoren
  • De zorgkantoren gebruiken het als kader voor de inkoop en contractering
  • De inspectie past het kwaliteitskader toe als toetsingskader

Samenwerking
Veel aspecten van kwaliteit van zorg staan al beschreven in wet- en regelgeving, richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules, die ook van toepassing zijn op cliënten binnen de Wlz ggz. Organisaties maken daar gebruik van. Dit kwaliteitskader richt zich op de woonzorg, waar nog geen beschrijving voor was. De vraag naar een kwaliteitskader voor de langdurige ggz bestond al langer maar tot nog toe was er geen gezamenlijk beeld beschikbaar van wat goede kwaliteit van zorg is. Dat gezamenlijke beeld is er nu wel. Ruim twintig beroepsverenigingen, brancheverenigingen, zorgorganisaties, bestuursorganen en financiers hebben in een korte periode constructief aan het kwaliteitskader samengewerkt.

Start implementatie vanaf 1 juli
We verwachten dat het kader per 1 juli wordt gepubliceerd. De verdere planning ziet er zo uit:

  • juli 2024: kwaliteitskader gaat in
  • Juli 2024 t/m juli 2027: implementatie kwaliteitskader
  • Juli 2027: evaluatie kwaliteitskader en eventueel bijstelling van afspraken voor implementatie en beheer
  • Hierna elke 3 jaar evaluatie

Bron: deggznederland.nl

Dit bericht is 361 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail