Snelle toets GGZ NHN als een van de eerste IZA-plannen in GGZ goedgekeurd

Facebooktwitterlinkedinmail

22 april 2024 –  GGZ Noord-Holland-Noord is een zorgaanbieder gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden. Via een snelle toets van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis heeft de zorgaanbieder een positieve beoordeling ontvangen voor het transformatieplan ‘Focus op Herstel’ in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Met dit plan zet GGZ Noord-Holland-Noord actief in op het slimmer inrichten van de behandeling van cliënten, behoud van behandelaren en het vrijspelen van behandelcapaciteit door de inzet van technologie. De ambitie voor de komende vijf jaar is om de wachtlijsten aanzienlijk terug te dringen. GGZ Noord-Holland-Noord zet zich in voor toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg in de regio. Samen met netwerkpartners en door een ambitieus programma.

Jos Brinkmann, bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord, is blij met dit nieuws. “Met de goedkeuring van de snelle toets is een belangrijke stap gezet voor de transformatie. Het betekent concreet dat wij ons programma Focus op Herstel kunnen uitvoeren. De negen nieuwe projecten vragen namelijk behoorlijke investeringen en samen met VGZ en Zilveren Kruis werken we er aan om deze de komende jaren te kunnen betalen.”

Terugdringen van wachttijden

GGZ Noord-Holland-Noord en zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis werken al meerdere jaren intensief samen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Holland-Noord. De inzet op Passende Zorg staat onder andere centraal in het partnerschap dat de zorgaanbieder is aangegaan met VGZ (Zinnige Zorg Alliantie). Doel van deze IZA-aanvraag is onder andere om actief te werken aan het verminderen van de wachttijden, want ook GGZ Noord-Holland-Noord heeft daarmee te maken. Om cliënten sneller te kunnen helpen gaat GGZ Noord-Holland-Noord meer fasegericht behandelen met gestructureerde evaluatie- en bijstuurmomenten. Ook wordt het behandelaanbod meer vraaggestuurd opgezet. Dit betekent dat cliënten worden gestimuleerd om regie terug te nemen en samen met de behandelaar de hersteldoelen te formuleren. Ten slotte worden digitale middelen ingezet, waaronder AI-tools en spraakgestuurd rapporteren.

Carmen Caspers, innovatiemanager GGZ bij Coöperatie VGZ: “GGZ Noord-Holland-Noord staat bekend om haar herstelgerichte aanpak. In de huidige transformatie is netwerkzorg de volgende doorontwikkeling: dat betekent enerzijds meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen alle disciplines binnen de GGZ en ook de samenwerking met relevante netwerkpartners in de regio. Anderzijds betekent dat het actief betrekken van familie en naasten van een cliënt in de behandeling. We zien er echt meerwaarde in dat GGZ Noord-Holland-Noord op deze manier toewerkt naar een duurzaam herstel van de cliënt. Samen met Zilveren Kruis stimuleren en ondersteunen we GGZ Noord-Holland-Noord dan ook volop bij de verdere uitwerking en uitvoering van het transformatieplan.”

Minder administratietijd

Het tekort aan zorgprofessionals speelt ook in de regio Noord-Holland-Noord. Momenteel komt de regio zo’n 1.700 zorgprofessionals tekort om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. Als er niets verandert heeft de regio in 2032 zelfs 9.800 professionals nodig om mensen de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben. Ook is er in de regio een tekort aan behandelaren voor complexe GGZ vragen. Voor GGZ NHN zijn de medewerkers het belangrijkste kapitaal. De organisatie zet in op een goede balans tussen werklust en werklast en biedt een prettige leer- en werkomgeving, om zo de arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken. Hierbij maakt de organisatie ook gebruik van digitale tools, om administratiearm te behandelen. Ondersteunende technologie kan behandelcapaciteit vrijspelen, wat ten goede komt aan de cliënt. GGZ Noord-Holland-Noord zet via Focus op Herstel onder andere in op innovaties die de administratietijd van de professionals vermindert, zoals spraakgestuurd rapporteren. Ook wordt in het programma ingezet op het beschikbaar maken en gebruik leren maken van AI-tools.

Bron: cooperatievgz.nl 

Dit bericht is 618 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail