zelfdodingen, samen minder suïcide, World Suicide Prevention Day, suïcidaal, zelfdoding, zelfmoord, suïcide

30 september 2022 – Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar is de afgelopen maanden opnieuw toegenomen. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) constateerde in 2021 al een toename van 15% ten opzichte van voorgaande jaren onder jongeren. Nadere bestudering van de cijfers liet zien dat het met name ging om jongvolwassen mannen tussen de…

eenzaam, CBS, PTSS, eenzaamheid, psychotherapie, ketamine, depressie, anorexia, coronacrisis, coachingssessies, eenzaamheid, stay fine

30 september 2022 –  In 2021 voelde 11 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich sterk eenzaam. Dat zijn er meer dan twee jaar eerder (9 procent). Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam. In 2021 gaven jongeren van 15 tot 25 jaar het vaakst aan zich sterk emotioneel eenzaam…

UNICEF, trauma, PTSS , psychotraumatologie

30 september 2022 –  De voorzitters van de beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en overige medisch specialisten hebben zorgen over de toegang tot, de kwaliteit en de continuïteit van psychische en overige medische zorg aan asielzoekers, als gevolg van het gebrek aan voldoende adequate opvangvoorzieningen en de vele wisselingen in opvang locaties voor mensen die…

subsidie, benchmark, zorguitgaven

29 september 2022 – In de Miljoenennota 2023 staat goed nieuws voor alle cliënten, patiënten, naasten en gehandicapten: vanaf 2024 wordt jaarlijks 25 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor subsidies aan patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn. MIND-directeur Marjan ter Avest reageert verheugd: “We zijn er trots op dat we…

influencers, sociale media, onderzoek, kinderen,

28 september 2022 – Koningin Maxima spreekt met jongeren over invloed sociale media. Jongeren zitten gemiddeld 160 minuten per dag op sociale media. Sociale media zijn voor hen een plek waar zij contacten opdoen, deze onderhouden en waar zij zich een beeld van het leven en de maatschappij vormen. Sociale media dragen zo bij aan…

26 september 2022 – Maandag 3 oktober opent minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) de Week van de Medezeggenschap, georganiseerd door LOC Waardevolle zorg. Minister Helder benadrukt het belang van medezeggenschap en steunt cliëntenraden, bestuurders en andere betrokkenen die actief ruimte maken voor inbreng van de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het…

de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

23 september 2022  – De presentatie van de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ half juni was veelbelovend. De Nederlandse ggz was enthousiast toen staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertelde te starten met de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. En niet alleen vanuit VWS, maar samen met collega bewindspersonen van VWS,…

miljoenennota, mentale gezondheid, miljoenennota, prinsjesdag, vws-begroting, prinsjesdag

23 september 2022  –  Dinsdagmiddag 20 september sprak Koning Willem-Alexander op Prinsjesdag de Troonrede en presenteerde het kabinet de Miljoenennota. Wat ons opvalt is dat aandacht voor mentale gezondheid grotendeels in de Troonrede ontbrak. Terwijl dit onderwerp de volle aandacht verdient van Kabinet, beleidsmakers bij de ministeries en van onze volksvertegenwoordigers. Juist nú. De druk…

openheid, stigma, werk , arbeidsmarkt, re-integratie, uitkering, kwartiermaker ervaringsdeskundigheid

22 september 2022 – Kim Janssens schreef bij de Tilburg University het proefschrift Decisions on disclosure of mental illness in the workplace: een  evaluatie van een interventie voor stigmatisering voor werklozen met een psychische aandoening over het dilemma tussen openheid en stigmatisering.  Werk is belangrijk voor mensen en draagt – onder goede voorwaarden – bij aan…