stapeling van problemen, stapeling, stapel

31 mei 2023 – Eén op de zes volwassenen in ons land heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt, blijkt dat deze mensen bijvoorbeeld weinig financiële middelen hebben en geen sociaal netwerk om problemen het hoofd te bieden. Daarnaast toont het SCP-onderzoek…

zorgmedewerkers

31 mei 2023 – Deze leidraad beschrijft in vier stappen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen. Uitgelegd wordt waarom deze stappen noodzakelijk zijn en wie wat kan doen. Ook vindt u hier inspirerende praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar handige interventie-overzichten. Waarom deze leidraad? De mentale gezondheid en psychosociale belasting van zorgmedewerkers…

psychotherapie, psychotherapiedoseringen, depressie, diagnose, pointer. misdiagnose

30 mei 2023 –  ‘In de ggz hebben we te maken met druk, onder meer van de zorgverzekeraars, om behandelingen zo kort mogelijk te laten duren. Maar er is nooit onderzocht of met minder sessies wel hetzelfde resultaat bereikt kan worden.’ Aan het woord is Marit Kool, die met haar promotieonderzoek het effect van de…

kidnermishandelnig, huiselijk geweld, veilig thuis, jeugdbescherming, kinderbescherming, kindermishandeling, congres kindermishandeling, hermelding,

29 mei 2023 – Als professional je eigen ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling delen is niet vanzelfsprekend. Toch staan zowel cliënten als (aankomend) professionals hier positief tegenover en menen zij dat dit van meerwaarde is voor cliënten. Professionals die hun eigen ervaringen met huiselijk geweld en kindermishandeling delen, bouwen namelijk makkelijker een vertrouwensband op met…

camouflage, autisme

27 mei 2023 – In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor camoufleren door mensen met autisme. Wanneer we het hebben over camouflage, gaat het over het bewust of onbewust gebruiken van strategieën om onder andere je autismekenmerken te verbergen. Autistische mensen geven aan dat ze dit onder andere doen om ervoor te…

vastgoed

27 mei 2023 –  Door oplopende kosten en bezuinigingen van de overheid kan de zorgsector de noodzakelijke vastgoedinvesteringen niet meer realiseren. Er dreigt een investeringsstop, waardoor 50.000 zorgeenheden op termijn zullen verdwijnen. Om het tij te keren verstuurden de zorgorganisaties vandaag een noodkreet, vastgelegd in het manifest ‘Opgave zorgvastgoed haalbaar houden’ naar de leden van…

duurzaam, verduurzaming,

26 mei 2023 – In de voorjaarsnota is 42 miljoen euro beschikbaar gesteld  voor de verduurzaming van de zorgsector. Te weinig, stellen ziekenhuizen, ggz-aanbieders, de gehandicaptenzorg, umc’s en organisaties voor langdurige zorg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro…

veerkracht, KR8

25 mei 2023 – Per 1 mei is Dimence een samenwerking gestart met Healthy Solutions om het herstelprogramma KR8 (Kracht) te gaan implementeren. Het FACT-team in Almelo is het eerste team dat met het KR8-programma aan de slag gaat. Dimence heeft voor KR8 gekozen omdat dit programma een gestructureerde herstelmethode biedt die zorgt voor een…