Informatieproces houdt onzekerheid jeugd in stand

Facebooktwitterlinkedinmail

30 januari 2024 – Op maandag 29 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over de jeugd-onderdelen uit de begrotingen van J&V en VWS (2024). Net als de VWS-begroting een week eerder is dit een uitgesteld debat vanwege de recente verkiezingen. Ook in dit debat bleek dat de informerende partijen PVV, NSC, VVD en BBB geen enkele stap zetten met financiële impact. Gevolg: de 511 miljoen euro extra bezuinigingen op de jeugdzorg, die nog bovenop de al 1 miljard besparing uit de Hervormingsagenda Jeugd komt, blijft in de lucht hangen. Tot grote onvrede van veel fracties.

Over moties wordt dinsdag 6 februari gestemd in de Tweede Kamer. De amendementen en de begroting zelf worden pas 13 februari in stemming gebracht, samen met de andere begrotingshoofdstukken. Het hele debat terugzien of teruglezen kan op deze pagina.

Brief vanuit de ‘driehoek’
De Nederlandse ggz is onderdeel van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ). De BGZJ trekken rondom de Hervormingsagenda Jeugd nauw samen op met professionals en cliëntenorganisaties, samen ook wel de ‘driehoek’ genoemd. In dat verband schreven we een korte brief met enkele suggesties voor het debat. Kern: maak voort met de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd en schrap die extra bezuinigingen van 511 miljoen euro bij voorkeur helemaal, maar in elk geval ook voor 2025.

Zorgen over 511 miljoen
Kamerlid Westerveld (GL-PvdA) trapte het debat af en begon snel over de 511 miljoen extra bezuinigingen. Ze kreeg bijval van Dobbe (SP) en Ceder (CU). Al snel wordt duidelijk dat PVV, NSC, VVD en BBB (waarvoor NSC de inbreng deed) geen duidelijkheid meer geven over of ze voor of tegen die bezuiniging zijn, zolang de onderhandelingen voor een nieuw kabinet lopen. Dit, terwijl enkele van deze partijen daar voorheen wel duidelijk over waren. Dit frustreert Kamerleden als Ceder, Westerveld en Dobbe omdat zij vinden dat het primaat nu bij de Tweede Kamer ligt, niet bij een demissionair kabinet of een nog niet bestaande coalitie. Maar: hier zit dus geen schot in. Westerveld dient hierover wel een motie in.

Andere onderwerpen
De Kamerleden snijden in hun bijdragen diverse onderwerpen aan. Zo is er aandacht voor de AMVB-zorgvormen, het niveau waarop specialistische jeugdzorg (zoals jeugd-ggz) moet worden ingekocht en het financiële ravijn (2026) waarop gemeenten afstevenen. Ze krijgen dan fors minder geld uit het gemeentefonds, terwijl ze nog steeds veel taken hebben, zoals jeugdzorg. Synhaeve (D66) maakt zich zorgen om de toename van mentale klachten onder jongeren, en heeft in haar inbreng veel inzet op effectieve behandelingen. Een aantal Kamerleden ziet dat de gesloten jeugdhulp terecht wordt afgebouwd, maar er zijn zorgen over of er wel voldoende kleinschalige alternatieven zijn. Ook over het verbeteren van rechtsbescherming van jongeren en het versterken van de jeugdbeschermingsketen worden de nodige vragen gesteld.

Rolpatronen
De confessionele partijen SGP en ChristenUnie hebben in hun betoog het gezin centraal staan. Stoffer (SGP) maakt zich zorgen over de effecten van blootstelling van jeugd aan porno en Ceder (CU) vreest dat er steeds minder rolmodellen, zoals een vaderfiguur, in gezinnen zijn. Dit leidt tot weerstand van onder meer VVD en D66.

Financiële druk hoog
Nieuw Kamerlid Crijns (PVV) geeft aan dat veel zorgaanbieders er financieel slecht voor staan. Cruciale jeugdzorg staat onder druk. Tarieven zijn niet toereikend stelt hij. De Nederlandse ggz herkent deze financiële druk: zowel in de reguliere ggz als bij onze leden die jeugd-ggz aanbieden. En de financiële druk ligt ook bij gemeenten, waardoor aanpassen reikwijdte nodig is, stelt het Kamerlid.

Moties, amendementen en stemming
Diverse Kamerleden hebben moties ingediend in hun tweede termijn. Daarover wordt dinsdag 6 februari gestemd. Hier een weergave van enkel de voor de jeugd-ggz relevante moties (álle moties kun je via de Tweede Kamer-site terugvinden). In cursief de appreciatie (het stemadvies) van de bewindspersoon:

  • Motie Westerveld over het terugdraaien van de 511 miljoen extra bezuiniging. Ontraden (wat merkwaardig is te noemen, omdat in de ochtend de staatssecretaris zelf aangaf dat de bezuiniging niet te verantwoorden is)
  • Motie Westerveld over financiële steun voor jongerenorganisaties. Oordeel Kamer.
  • Motie Synhaeve over gesprek met het Nederlands Jeugdinstituut over onderzoek naar effectieve interventies. Oordeel Kamer.
  • Motie Synhaeve over landelijk inkopen kleinschalige landelijke jeugdhulp. Oordeel Kamer.
  • Motie Dobbe over uniformeren administratieve kaders. Ontraden.
  • Motie Dobbe over register voor private equity in de jeugdzorg. Ontraden.
  • Motie Bruyning over recht op steunfiguren wettelijk verankeren. Ontraden.
  • Motie Tielen over database effectieve interventies te verbreden tot instrument. Oordeel Kamer.
  • Motie Tielen over mate van gehechtheid opnemen in signalering jeugdzorg. Gebeurt al, acht de staatssecretaris overbodig en dus ontraden.
  • Motie Tielen over nader onderzoek naar gezond opgroeien van meisjes. Ontraden, is al veel kennis over stelt Van Ooijen.

De Nederlandse ggz zal de stemmingen over moties, amendementen en over de begroting zelf met interesse volgen.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 3000 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail