19 januari 2021 – GGz Breburg en Indigo Brabant bewegen komend jaar letterlijk dichter naar cliënten, verwijzers en partners in het sociaal domein toe. Met de inrichting van negen zogenaamde Mentale Gezondheidscentra in Midden- en West-Brabant gaan zij voor een wijkgerichte en vraaggerichte aanpak. Hiermee brengen zij hun expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg…

26 september 2019 – Tegenwoordig heet ‘ie de ‘Extra Beveiligde Kamer’, oftewel de EBK. Een soort opvolger van de isoleercel, maar dan veel menselijker. Geen opsluiting meer tussen vier witte muren en onder tl-licht, maar een veel persoonlijkere benadering. GGz Breburg in Tilburg heeft de isoleercel de deur uit gedaan. Letterlijk en figuurlijk, zo meldt…

20 december 2017 – Door de toenemende ambulantisering van de psychiatrie verdwijnen steeds meer woonvoorzieningen. Zorginstellingen willen de vaak fraai gelegen zorgterreinen graag verkopen, maar schrikken terug voor een onvoorspelbaar en kostbaar verkoopproces. Dat het ook anders kan, bewijst GGz Breburg in Etten-Leur. GGz Breburg heeft onlangs 6 hectare grond verkocht op een manier die…

10 oktober 2017 – GGz Breburg start met een innovatief traject in beschermd wonen, waarbij het ART-model (Active Recovery Triad) toegepast wordt in de begeleiding van jongeren tussen 16 en 28 jaar met een psychiatrische problematiek. Voor deze groep jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot en ook hebben zij een vraag naar…

 22 juli 2017 – GGz Breburg start met een innovatief traject in beschermd wonen, waarbij een aantal uitgangspunten van het ART-model (Assertive Recovery Triad) voor het eerst worden toegepast in de begeleiding van jongeren tussen 16 en 28 jaar met psychiatrische problematiek. Voor deze groep jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot en…

12 oktober 2016 – GGZ-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, is al bijna 60 jaar zelfstandig. De instelling voelde zich gedwongen een fusiepartner te zoeken toen zij eind 2014 als gevolg van marktwerking in de zorg in financieel zwaar weer terecht kwam. Eind 2015 besloten de Viersprong en GGz Breburg om gezamenlijk…

11 oktober 2016 – GGz Breburg start begin oktober samen met andere organisaties een regionaal suïcidepreventie project in Noord-Brabant onder leiding van Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis: “We zijn zeer ambitieus, ons doel is dat het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met minstens 20% daalt.” De projectgroep heeft van ZonMw subsidie gekregen om dit in vier…

25 mei – In de vroege avond van 31 december 2015 springt Linda  voor het oog van buiten spelende kinderen van de flat waarin ze woont. Ze overlijdt ter plekke. Linda had een borderline persoonlijkheidsstoornis en psychotische klachten. In het verleden is ze herhaaldelijk gedwongen opgenomen in psychiatrische instellingen.  Sinds het voorjaar van 2015 wordt…