GGz Breburg start innovatief traject beschermd wonen voor jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

 22 juli 2017 – GGz Breburg start met een innovatief traject in beschermd wonen, waarbij een aantal uitgangspunten van het ART-model (Assertive Recovery Triad) voor het eerst worden toegepast in de begeleiding van jongeren tussen 16 en 28 jaar met psychiatrische problematiek. Voor deze groep jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot en ook hebben zij vraag naar begeleiding op meerdere levensdomeinen. De intensieve begeleiding, die stapsgewijs wordt afgebouwd en zo nodig ook weer tijdelijk kan worden opgebouwd, helpt de jongere om meer regie op het eigen leven te krijgen. 

ART-model en jeugd-expertise
De begeleiding wordt gedaan door een deskundig team dat volgens het ART-model werkt. Dit betekent dat samen met de jongere en zijn naasten de persoonlijke doelen in kaart worden gebracht en dat er wordt gewerkt aan herstel op vier vlakken: gezondheid, identiteit, dagelijks leven en maatschappelijke rol. Het ART-model is succesvol gebleken bij volwassenen en het is de eerste keer dat we het model op een jeugdige doelgroep toe gaan passen. Dit gebeurt met input van de expertise vanuit Centrum Jeugd. Zo kunnen we een ingewikkelde, complexe doelgroep begeleiden zonder dat zij meteen in een klinische omgeving terecht komen. Deze positieve manier van begeleiden helpt de jongere om weer perspectief te krijgen en in zijn kracht te komen. Waar nodig en waar mogelijk wordt hierin intensief samengewerkt met netwerkpartners. 

Twee woonvormen
Op termijn komen er woonvormen in twee intensiteiten die we ‘Gespikkeld wonen’ en ‘Geclusterd wonen’ noemen. De eerste vorm, ‘Gespikkeld wonen’, start al per direct. Hierbij huurt de jongere zelf een studio of appartement in Tilburg. De begeleiding door het team vindt op afspraak plaats, maar de jongere kan altijd laagdrempelig een beroep doen op de begeleiders. Hoe intensief de begeleiding is, hangt af van de vraag van de jongere. Ook moet het de gestelde doelen ondersteunen. Behandeling kan naast gespikkeld en geclusterd wonen (door)lopen.
De tweede vorm, ‘Geclusterd wonen’, start in een later stadium. Ook hierbij gaat het om studio’s of appartementen bij elkaar in één gebouw, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een gezamenlijke keuken en leefruimte. De begeleiding is er 24 uur per dag aanwezig. Dit is de meest intensieve vorm van beschermd wonen.

We streven ernaar om de jongere zo snel mogelijk naar reguliere woonvormen door te laten stromen. De begeleidingsduur is 1 maximaal jaar. Eventuele verlenging wordt na een brede evaluatie, samen met de jongere en andere betrokkenen, bepaald.

Start in Tilburg
Beschermd wonen start in de regio Hart van Brabant. Er is voor een start in Tilburg gekozen vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ook zijn er veel opleidingen en sociale voorzieningen en is er werkgelegenheid. Hiermee zijn er de randvoorwaarden om opleiding, werk en sociale contacten weer snel te kunnen oppakken. We hopen dit op termijn ook naar andere gemeenten uit te rollen.

Bron: persbericht

Dit bericht is 4913 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail