GGZ Breburg start Beschermd Wonen ART voor jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

10 oktober 2017 – GGz Breburg start met een innovatief traject in beschermd wonen, waarbij het ART-model (Active Recovery Triad) toegepast wordt in de begeleiding van jongeren tussen 16 en 28 jaar met een psychiatrische problematiek. Voor deze groep jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot en ook hebben zij een vraag naar begeleiding op meerdere levensdomeinen. De intensieve begeleiding, die stapsgewijs wordt afgebouwd en zo nodig ook weer tijdelijk kan worden opgebouwd, is nodig om meer regie op het eigen leven te krijgen.

De begeleiding wordt gedaan door een deskundig team die volgens het ART-model werkt. Dit betekent dat samen met de jongere en zijn naasten de persoonlijke doelen in kaart worden gebracht en dat er wordt gewerkt aan herstel op vier vlakken: gezondheid, identiteit, dagelijks leven en maatschappelijke rol. Ook helpen ze bij het wegnemen van belemmerende factoren. Deze positieve manier van begeleiden helpt de jongere om weer perspectief te krijgen en in zijn kracht te komen. Waar nodig en waar mogelijk wordt hierin intensief samengewerkt met netwerkpartners.

Twee woonvormen 

Op termijn komen er woonvormen in twee intensiteiten; ‘Gespikkeld wonen’ en ‘Geclusterd wonen’. De eerste vorm, ‘Gespikkeld wonen’, start per direct. Hierbij huurt de jongere zelf een studio of appartement. De begeleiding door het ART-team vindt op afspraak plaats, maar de jongere kan altijd laagdrempelig een beroep doen op de begeleiders. Hoe intensief de begeleiding is, hangt af van de behoefte van de jongere. Ook moet het de gestelde doelen ondersteunen. Behandeling kan naast gespikkeld en geclusterd wonen (door)lopen.

De tweede vorm, ‘Geclusterd wonen’, start in een later stadium. Ook hierbij gaat het om studio’s of appartementen, maar bij elkaar in één gebouw, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een gezamenlijke keuken en leefruimte. De begeleiding is er 24 uur per dag aanwezig. Dit is de meest intensieve vorm van beschermd wonen.

Er wordt naar gestreeft om de jongere zo snel mogelijk naar reguliere woonvormen door te laten stromen. De begeleidingsduur is kort. Dit is mogelijk door intensieve, methodische en doelgerichte manier van begeleiden. Eventuele verlenging wordt na een brede evaluatie, samen met de jongere, bepaald.

Lees meer informatie over indicaties en contra-indicaties en voorbeelden van casuïstiek

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3425 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail