online behandeling depressie , online psychotherapie, online zelftherapie, iCGT, CGT, digivaardigheid, anonieme e-mental health, mindler, bibberbar, e-learning

3 juli 2024 – Al voor corona wilde GGZ-instelling PsyQ een digitaliseringslag maken om een moderne, nieuwe vorm van behandelingen te kunnen aanbieden. Een online behandeling zou wachtlijsten verkorten, ruimte en tijd bieden aan behandelaars en patiënten, en de effectiviteit van behandeling vergroten.  Een SET-subsidie maakte dit voor PsyQ mogelijk; de resultaten zijn bemoedigend. Niet…

esketamine, neusspray, depressie

16 juni 2024 – Afgelopen donderdag vond het werkbezoek plaats van het Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Psychiatrische Unit van het Radboudumc Nijmegen. Dit is 1 van de 22 actieve centra die een behandeling met intranasale esketamine aanbieden in de behandeling van patiënten met ernstige therapieresistente depressie. Esketamine neusspray is een relatief…

richtlijn depressie, landelijke monitor depressie, introvert, depressiecentrum, hulp bij zelfdoding, zelfdoding, antidepressiva, mentale dip, MINDCOG, onderzoek, pieker, somber, terugval, ernstige depressies , piekeren, apathie, depressie, zelfdoding,

24 mei 2024 – Op 23 mei is de vierde revisie van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. De richtlijn is ontwikkeld door de Werkgroep Depressie, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De richtlijn geeft aanbevelingen over het in te zetten behandelbeleid, ter ondersteuning…

richtlijn depressie, landelijke monitor depressie, introvert, depressiecentrum, hulp bij zelfdoding, zelfdoding, antidepressiva, mentale dip, MINDCOG, onderzoek, pieker, somber, terugval, ernstige depressies , piekeren, apathie, depressie, zelfdoding,

27 maart 2024 – Wie eenmaal depressief is geweest, loopt meer kans om dat nog eens mee te maken. Toch is daar bij de behandeling van depressieve klachten vaak weinig aandacht voor. Marie-José van Tol , hoogleraar ‘stemming en cognitie’, onderzoekt wat mensen met een gevoeligheid voor depressie zelf kunnen doen om herhaling te voorkomen….

klimaatangst, klimaatstress, collectieve stress,

22 maart 2024 – Steeds meer mensen maken zich zorgen over de aarde, klimaatverandering en afnemende biodiversiteit. Die zorgen kunnen zo zwaar drukken dat ze leiden tot klimaatangst en -depressie. De Vrije Universiteit Amsterdam biedt nu een opleiding aan voor gespecialiseerde geestelijke zorg, de eerste in Nederland. De track Geestelijke zorg en Planetaire gezondheid is…

stairs programma, wonen, w oonplaatsbeginsel

15 maart 2024 – Het STAIRS programma is opgezet als ondersteuning van patiënten die herstellen van een depressie. Het evenwicht in je leven kan door een depressie flink verstoord zijn. Ook als de depressie zelf een stuk minder is dankzij behandeling, ervaren veel mensen nog allerlei gevolgen in hun leven. Allerlei dingen die eerder prima…

richtlijn depressie, landelijke monitor depressie, introvert, depressiecentrum, hulp bij zelfdoding, zelfdoding, antidepressiva, mentale dip, MINDCOG, onderzoek, pieker, somber, terugval, ernstige depressies , piekeren, apathie, depressie, zelfdoding,

4 maart 2024 – Het vóórkomen van depressieklachten en aanverwante klachten – zoals angst- en burn-outklachten – neemt bij diverse risicogroepen in de algemene bevolking en de beroepsbevolking al sinds langere tijd toe. De coronacrisis lijkt vooral bij meisjes en jonge vrouwen al langer bestaande stijgende trends te hebben versterkt. Ook het gebruik van huisartsenzorg…

richtlijn depressie, landelijke monitor depressie, introvert, depressiecentrum, hulp bij zelfdoding, zelfdoding, antidepressiva, mentale dip, MINDCOG, onderzoek, pieker, somber, terugval, ernstige depressies , piekeren, apathie, depressie, zelfdoding,

17 februari 2024 – Waarom ontwikkelt de een wél een depressieve stoornis, en de ander niet? Dat is de vraag die Hanna van Loo dagelijks bezighoudt. Nu is ze bezig met onderzoek dat de rol van genen en omgevingsfactoren in een depressie belicht. ‘Het is niet zo dat er één depressie-gen is. Maar er zijn…

zypadhera, clobazam, afbouwen, Psychofarmaca ,benzodiazepinen, antidepressiva, psychofarmaca, antipsychotica, medicatieoverdracht, benzodiazepines, therapietrouw, antidepressiva , vergoeding van afbouwmedicatie , antipsychotica, afbouwmedicatie, medicatie, medicijnen, vakantie, dexamfetamine, antipsychotica, afbouwpoli, psychofarmaca, afbouw, antidepressiva

14 februari 2024 – Tv-programma Radar onderzocht de voorlichting en begeleiding van mensen die antidepressiva voorgeschreven krijgen. MIND heeft geholpen om respondenten te vinden en maandagavond 12 februari heeft MIND-directeur Dienke Bos in de uitzending gereageerd op de uitkomsten: meer dan de helft van de mensen is bij het voorschrijven van de antidepressiva niet ingelicht…