landelijke monitor depressie, depressie-sigcnaleringskaart

14 maart 2023 – Het vóórkomen van een depressie of depressieklachten laat bij verschillende risicogroepen in de algemene bevolking een stijgende trend zien in de afgelopen jaren. Ook neemt bij diverse risicogroepen het gebruik van huisartsenzorg vanwege depressie(klachten) in meer of mindere mate toe. Dat blijkt uit de derde peiling van de Landelijke Monitor Depressie,…

MRI-scan, hersenscan, wetenschappers, ECT, onderzoek, obesitas, deep brainstimulation, diepe hersenstimulatie

19 februari 2023 –  Het blijkt niet mogelijk om op basis van een MRI-scan de diagnose depressie te stellen. Onderzoekers van Amsterdam UMC keken met behulp van kunstmatige intelligentie naar scans van mensen met en zonder depressie. Onderzoeker Guido van Wingen: “We zien wel verschillen in hersenverbindingen bij patiënten met een depressie. Maar de verschillen…

ketamine, esketamine, depressie, onderzoek

16 februari 2023 –  Esketamine kan mensen met een therapieresistente depressie helpen. Zorgverzekeraars zijn echter te terughoudend in de inkoop ervan waardoor het geneesmiddel niet beschikbaar is voor mensen met ernstige depressie die het hard nodig hebben. Op 27 oktober vroeg de NVvP in de media aandacht voor de beperkte inkoop door zorgverzekeraars van Esketamine….

lotgenotencontact

10 februari 2023 –   Op vrijdag 17 februari vindt  van 9.30 tot 11.30 uur een hybride perspectiefsessie Effectiviteit lotgenotencontact plaats . Sociaal wetenschapper en orthopedagoog Dorien Smit deelt de bevindingen uit haar promotieonderzoek naar lotgenotencontact voor mensen met een depressie. Dorien is in december gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Zij gaat samen met Bart Groeneweg (Depressie Vereniging en…

17 januari 2023 – Doordat de aandacht rondom een zwangerschap veel al uitgaat naar de vrouw en het kind, is vaak minder bekend dat nieuwe vaders* ook depressieve klachten kunnen ontwikkelen rondom de zwangerschap. 7% van de nieuwe vaders ervaart depressieve klachten in deze periode. Mannen met een perinatale depressie kunnen net als vrouwen somberheid…

cognitieve gedragstherapie

27 november 2022 – Cognitieve gedragstherapie blijkt effectief voor de behandeling van depressieve klachten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS). Mensen met autisme kampen vaak met angst- of stemmingsklachten. Zij hebben echter veelal moeite met het vinden van goede psychotherapie, waar cognitieve gedragstherapie een vorm van is. Vanwege ontbrekende kennis over de effectiviteit bij ASS, zijn…

lotgenoten, contact, contact met lotgenoten

25 november 2022  – Mensen met een depressie hebben baat bij contact met lotgenoten. Zulke contacten kunnen zelfs bijdragen aan herstel van depressie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Dorien Smit, die op 1 december haar proefschrift verdedigt aan de Radboud Universiteit. Op basis van haar onderzoek werd een online platform opgericht voor mensen met een depressie….

RCT, elektroconvulsietherapie

10 november 2022 –  Ketamine is een relatief nieuwe behandelmogelijkheid voor therapieresistente depressie, met veelbelovende effecten.  Electroconvulsietherapie (ECT) is de standaard bij therapieresistente depressie, maar deze behandeling wordt relatief weinig toegepast vanwege het stigma en  de zorgen over bijwerkingen. De rol van ketamine bij de behandeling van therapieresistente depressie ten opzichte van ECT was nog…