dakloosheid, huisuitzetting, noodopvang, dak- en thuisloze mensengezondheidsproblemen,

12 november 2022 –  Een brede coalitie van partijen heeft een ambitieus Plan van Aanpak dakloosheid opgeleverd. Daarin is de wens van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) uitgewerkt om de omslag te maken van klassieke maatschappelijke opvang naar ‘wonen eerst’ en de focus op preventie. Positief advies aan VNG-bestuur Het Plan van Aanpak wil dakloosheid in…

LVB, gezondheidsmonitor jeugd, open jeugdhulp, ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

6  juni 2022 – Veel gemeenten hebben al maatregelen doorgevoerd of werken aan plannen om het gebruik en de kosten van jeugdhulp te beperken. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VNG die staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een arbitragecommissie deed vorig jaar een uitspraak in een conflict tussen…

jeugdhulp, jeugdzorgplus, IPS, meisjes, grip op je dip, coronapandemie, volwassenpsychiatrieterugval, depressie, arbeidsongeschiktheid, jongeren, mentale gezondheid, jeugd, de kindertelefoon, scheiding, mentale gezondheid, angst, tieners, somber, kindertelefoon, collectieve angst, wachtlijsten, depressie bij jongeren , vroege aanpak

20 mei 2020 – De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC waarderen het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te komen tot betere afspraken voor regionale samenwerking en zorgvuldigheidseisen in een zogenoemde Norm voor Opdrachtgeverschap. Gemeenten spreken zich in juni middels een ledenraadpleging uit over deze norm. De voorstellen van de VNG…

LVB, gezondheidsmonitor jeugd, open jeugdhulp, ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

27 maart 2020 – Op 25 maart is het eindrapport ‘De kracht van wijd reiken’ van het Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht gepubliceerd en aangeboden aan de VNG. Het Expertiseteam is geen voorstander van nieuwe wetswijzigingen, maar ziet de oplossing vooral in de inhoudelijke transformatie. De titel van het rapport geeft dan ook de kern van het…

seksueel geweld, geweld in jeugdzorg, jeugdtrauma, traumagerelateerd problemen, trauma, geweld in de jeugdzorg, complexe jeugdzorg, jeugdzorg, geweld, jeugd-ggz

11 november 2019 – Een top-down stelselwijziging heeft nog nooit een kind geholpen. Hiermee reageert de VNG op de Kamerbrief van minister De Jonge en minister Dekker ‘Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering’. De VNG  stuurde minister-president Rutte hierover een brief aan kabinet: ‘Regionalisering in de Jeugdzorg’ (pdf) Gemeenten werken iedere dag keihard om…

21 juni 2019 – Namens de gemeenten zet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als 14e partij haar handtekening onder het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Daarmee verbindt de VNG zich aan de gemaakte afspraken om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het toekomstbeeld van de GGZ waar partijen aan werken is dat…

10 november 2018 – De instellingen voor jeugdbescherming komen in 2019 naar verwachting 39 miljoen euro tekort, schat de sector zelf. De tarieven die gemeenten betalen voor jeugdbescherming liggen bijna 14 procent beneden de norm die eerder werd berekend, zo meldt NU.nl. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland gaven de opdracht tot de…

6 oktober 2017 – Gisteren stelde Onno Hoes, voorzitter van het schakelteam verwarde personen, bij de presentatie van de voortgangsrapportage dat er in alle regio’s van Nederland hard wordt gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Maar dat aandacht voor deze groep onverminderd urgent is. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar…

11 september 2016 – Groepen cliënten die in een ander domein terechtkomen dan verondersteld bij de start (in 2015), leiden tot aanpassingen in het Jeugd- en Wmo-budget. De VNG en het Rijk besloten eerder een aantal van deze ‘startstreepmutaties’ door te schuiven naar de septembercirculaire. De mutaties leiden vanaf 2017 tot aanpassingen in het budget…

23 maart 2016 – De VNG presenteerde onlangs de verplichte vragenlijst en instructies van het Cliëntervaringsonderzoek WMO. Vóór 1 juli 2016 moeten alle gemeenten de resultaten hebben verwerkt. Voor gemeenten, maar ook voor gebruikers en aanbieders, kan dit cliëntervaringsonderzoek een effectief hulpmiddel zijn bij verbeteren van de kwaliteit van de voorzieningen. Drie tips van Movisie…