VNG: Met een top-down stelselwijziging is geen kind geholpen

Facebooktwitterlinkedinmail

11 november 2019 – Een top-down stelselwijziging heeft nog nooit een kind geholpen. Hiermee reageert de VNG op de Kamerbrief van minister De Jonge en minister Dekker ‘Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering’. De VNG  stuurde minister-president Rutte hierover een brief aan kabinet: ‘Regionalisering in de Jeugdzorg’ (pdf)

Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of dorp te ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over een kam te scheren met generieke maatregelen vanaf een Haagse tekentafel.

Randvoorwaarden volstrekt ontoereikend

Zoals al zo vaak door de VNG en individuele gemeenten naar voren is gebracht, zijn de randvoorwaarden waaronder gemeenten met de jeugdzorg moeten dealen volstrekt ontoereikend. De financiën schieten ernstig tekort, en de extra middelen van het kabinet zijn niet toereikend en slechts incidenteel. Te weinig budget is niet op te lossen door het stelsel anders te ordenen.

Regionale samenwerking al door gemeenten opgezet

Gemeenten zijn zelf overtuigd van de noodzaak van regionale samenwerking om specialistische zorg te bieden. Sterker nog, die is door hen zelf opgezet. Maar juist in het lokale veld is – samen met huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg – veel te bereiken. Dat laten gemeenten elke dag met hun partners zien.

Meer informatie

Kamerbrief ministers de Jonge en Dekker (7 november 2019)
downloadpagina met de brief en bijlagen

Bron: vng.nl 

Dit bericht is 3443 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail