Reactie BGZJ op rapport expertiseteam reikwijdte jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail

Het expertiseteam kreeg in 2019 de opdracht van de VNG om met een advies te komen over de reikwijdte van de jeugdhulpplicht en of een nadere afbakening nodig is. Dit in een tijd van grote financiële tekorten en werkdruk in de jeugdhulp.

Jeugdwet biedt voldoende mogelijkheden
Na een intensieve verkenning is de conclusie van het Expertiseteam dat afgrenzing en beperking van de jeugdhulpplicht niet de oplossing is voor de huidige knelpunten in de uitvoering van de Wet. De Jeugdwet biedt volgens het Expertiseteam aan gemeenten in samenwerking met aanbieders voldoende mogelijkheden om de jeugdhulp goed te kunnen sturen (of inrichten).

Ontwikkelagenda
Het Expertiseteam adviseert gemeenten met een ontwikkelagenda te werken, waarin in ieder geval de volgende bouwstenen terugkomen:

1.    Differentiëren naar vragen van kinderen en hun ouders,
2.    Het ontzorglandschap en het goede gesprek over opvoeden en opgroeien,
3.    Maken van consistente inrichtingskeuzes,
4.    Aangaan duurzaam partnerschap met een beperkt aantal partners,
5.    De kokers doorbreken en een alternatief aanbod ontwikkelen.

De opdracht aan het Expertiseteam is gegeven in de context van grote financiële tekorten en hoge werkdruk bij zowel gemeenten, als bij vele aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming en de beloften van de Jeugdwet zijn nog onvoldoende waargemaakt.

Reactie BGZJ
Het Expertiseteam geeft in het rapport aan dat in gesprek blijven met alle partners nodig is om tot oplossingen te komen. De jeugdbranches (BGZJ) zien het advies van het Expertiseteam als een bijdrage voor oplossingen vooral voor de lange termijn. Het biedt handvatten voor de transformatie. De jeugdbranches (BGZJ) willen in gesprek blijven met elkaar, met de VNG en de ministeries, over oplossingen. Zowel voor de korte, als de lange termijn én met aandacht voor de coronacrisis die ook de (transformatie van de) jeugdhulp en jeugdbescherming op dit moment sterk raakt.

Lees ook de reactie op de brief van de ministers van 20 maart 2020

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 4718 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail