herhaalde dakloosheid

8 januari 2024 – Langlopend onderzoek naar dakloosheid legt risico- en beschermende factoren bloot. Negatieve jeugdervaringen als fysieke mishandeling, verslaving en criminaliteit spelen belangrijke rol bij herhaalde dakloosheid en versterken elkaar. Voor een succesvolle uitstroom uit opvangvoorzieningen zijn continuïteit van het huurcontract en een proactieve en lange adem van ondersteuning cruciaal. Maar ook de nadruk…

dakloosheid, huisuitzetting, noodopvang, dak- en thuisloze mensengezondheidsproblemen,

12 november 2022 –  Een brede coalitie van partijen heeft een ambitieus Plan van Aanpak dakloosheid opgeleverd. Daarin is de wens van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) uitgewerkt om de omslag te maken van klassieke maatschappelijke opvang naar ‘wonen eerst’ en de focus op preventie. Positief advies aan VNG-bestuur Het Plan van Aanpak wil dakloosheid in…

dakloosheid, huisuitzetting, noodopvang, dak- en thuisloze mensengezondheidsproblemen,

5 november 2021 – Ondanks afspraken over ‘geen huisuitzettingen in coronatijd’, waren er in 2020 toch 3.100 huisuitzettingen. Hiervan werden 1.700 huurders door woningcorporaties uit hun huis gezet en zo’n 1.400 uit hun particuliere huurwoningen. Het voorkomen van uitzettingen wegens betalingsachterstanden gaat dus zeker niet alleen de corporatiesector aan. Dat het niet om een te…