7 november 2016 – De komende 5 jaar is €21,9 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Preventie. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen hiermee preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij Alles is Gezondheid… verder stimuleren. Begin 2017 start een subsidieregeling…

14 juni 2016 – De geplande bezuinigingen op verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg van 500 miljoen euro gaan niet door. Dat maakte staatssecretaris Van Rijn bekend in het Haagse verpleeghuis Bosch en Duin. Het kabinet wilde vanaf volgend jaar veel geld besparen door de langdurige zorg anders te organiseren, maar er kwam veel kritiek op. Zo vroeg de Algemene Rekenkamer zich af of het plan…

20 mei 2016 – Er moet meer (bij)scholing komen voor artsen en andere zorgverleners die te maken krijgen met kinderen en volwassenen met autisme. Daardoor kan er sneller en beter gediagnosticeerd worden en dat is goed voor de patiënt en het levert aanzienlijke directe en indirecte besparingen op, zo meldt medischcontact.nl  Dat schrijft staatssecretaris Van…

11 mei 2016 – Een forse uitbreiding van de ambulante GGZ zorg is nodig om mensen met ernstige psychische aandoeningen betere kansen te bieden op een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven. Dat is op te maken uit het ‘Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ’, dat op 1 mei 2016 door minister Schippers en staatssecretaris van…

2 mei 2016 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat artsen die kinderen antidepressiva voorschrijven vaak niet de geldende richtlijn volgen. 1. Bent u bekend met het artikel ‘Antidepressiva jeugd vaak niet volgens richtlijn’ en het persbericht ‘Voorschrijfgedrag artsen antidepressiva aan jongeren niet volgens richtlijn’?1 2…

11 april 2016 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een inhoudelijke reactie op de verkenning van een fraudebestendig persoonsgebonden budget (pgb). Het persoonsgebonden budget (pgb) is een belangrijk instrument om mensen regie te geven over benodigde zorg en hun leven. Door de hervorming van de langdurige zorg is het instrument beschikbaar in…

18 maart 2016 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat steeds meer jongeren antidepressiva krijgen voorgeschreven. 1 Bent u bekend met het artikel ‘Steeds meer jongeren nemen antidepressiva’,  en de uitzending van Zembla ‘De piekerpil’? Ja. 2 Wat is uw reactie op deze uitzending, waaruit blijkt…

8 maart 2016 – De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gaat uitzoeken hoe het zorggeld van de persoonsgebonden budgetten op een andere manier kan worden uitbetaald. Net als veel oppositiepartijen eerder al wilden, vinden nu ook coalitiepartijen VVD en PvdA dat deze taak kan worden weggehaald bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)…

18 februari 2016 – Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) willen niet verder bezuinigen op subsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pgo). Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie van VWS ondersteunt de pgo’s en de koepels NPCF, Ieder(in) en Landelijk Platform GGz in drie taken: Het bijstaan van individuele patiënten in het…