bekostiging, verkennend gesprek, jeugdautoriteit, restitutiepolis, langdurige zorg, bijstandsschuld, PGB, zorgkosten, basispakket, financiële problemen , budget, langdurige zorg, ggz, zorgprestatiemodel, dwangsom

4 juli 2023 – Het persoonsgebonden budget (pgb) is een waardevol instrument in de Wet langdurige zorg waarmee cliënten zelf zorg en ondersteuning kunnen inkopen. Het is essentieel dat dit systeem goed functioneert zodat cliënten passende zorg ontvangen. Maar het kan ook leiden tot schrijnende situaties als zorgaanbieders geen goede zorg leveren of onterecht veel declareren….

PGB

30 december 2021 – Een persoonsgebonden budget is bedoeld voor inwoners die zelf regie willen en kunnen hebben over hun leven, dus ook over hun hulpvraag. Het is vanzelfsprekend dat gemeenten hierover hun inwoners op de juiste manier informeren. Toch gebeurt dit nog niet altijd. Hoe gaan gemeenten met een pgb om? En wat levert…

5 december 2017 –  De zorgkantoren hebben onvoldoende mogelijkheden om de uitgaven aan het persoonsgebonden budget (pgb) in de langdurige zorg te controleren. Net als voor 2015 kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom in haar Samenvattend rapport over de Wlz ook voor 2016 niet vaststellen of de uitgaven die in totaal € 1,6 miljard bedragen,…

19 juli 2017 – Op dit moment wordt door alle partijen hard meegewerkt aan de bouw van het nieuwe PGB-systeem. Er wordt onderzocht hoe een goede en beheerste invoering in 2018 stapsgewijs kan plaatsvinden. Voor gemeenten is besloten dat er begin 2018 vooralsnog niets verandert en de jaarovergang net als vorig jaar zal gaan verlopen. PGB-systeem…

17 augustus 2016 – Nederlandse kinderen worden geregeld opgezadeld met grote pgb-schulden, omdat hun ouders of instanties het geld onterecht op hun naam hebben verkregen, aldus De Monitor (KRO-NCRV). Volgens De Monitor  wordt het pgb bewust of onbewust op oneigenlijke gronden aangevraagd en gaat het soms om met tienduizenden euro’s schuld. Kinderen worden opgezadeld met deze schulden doordat ouders of…

30 juni 2016 – De Tweede Kamer wil dat er een nieuw en heel gebruiksvriendelijk ‘loket’ komt voor de houders van een persoonsgebonden budget (pgb). Dat bleek woensdagavond tijdens een debat met verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn. Die heeft er zeker oren naar en komt in oktober met ideeën erover. Met een persoonsgebonden budget kunnen…

17 mei 2016 –Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft besloten dat twaalf Groningse gemeenten het persoonsgebonden budget (pgb) niet meer mogen weigeren aan zorgbehoevende inwoners. Gehandicapteninstelling Noorderbrug spande een zaak aan tegen de gemeenten en kreeg al eerder gelijk van de rechtbank in Groningen, nu krijgt het ook in hoger beroep zijn gelijk. Dat meldt het Dagblad…

11 april 2016 – Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een inhoudelijke reactie op de verkenning van een fraudebestendig persoonsgebonden budget (pgb). Het persoonsgebonden budget (pgb) is een belangrijk instrument om mensen regie te geven over benodigde zorg en hun leven. Door de hervorming van de langdurige zorg is het instrument beschikbaar in…

24 maart 2016 – Het gepubliceerde rapport ‘Een onverwacht hoge rekening’ van de Nationale ombudsman laat zien tegen welke problemen burgers aanlopen. Mensen klagen erover dat zij tijdens keukentafelgesprekken niet of nauwelijks worden geïnformeerd. En op het moment dat zij een factuur ontvangen, schrikken zij van het vaak onverwacht hoge bedrag. Een aantal mensen laat…

17 maart 2016- De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn geclusterd in de volgende drie hoofdstukken, waarop middels deze rapportage de stand van zaken wordt gegeven: Presteren SVB bij uitbetalen Spoedbetalingen via het Rapid Response Team (RRT) Telefonische bereikbaarheid SVB Waar…

9 maart 2016 –De Tweede Kamer ging gisteravond opnieuw in debat over het pgb-debacle, en dan meer in het bijzonder over de vraag wie de uitbetaling en controle van de zorgbudgetten in de toekomst voor zijn rekening moet en kan nemen.  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ruziet nog steeds met ict-leverancier Capgemini over een mislukt project. Staatssecretaris…

8 maart 2016 – De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) gaat uitzoeken hoe het zorggeld van de persoonsgebonden budgetten op een andere manier kan worden uitbetaald. Net als veel oppositiepartijen eerder al wilden, vinden nu ook coalitiepartijen VVD en PvdA dat deze taak kan worden weggehaald bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)…

23 februari 2016 – Het Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft pgb-budgethouders gevraagd een verklaring te tekenen om afstand te doen van het recht een klacht in te dienen of een rechtszaak aan te spannen. Dat maakte het consumentenprogramma Radar bekend, in aanloop naar een uitzending over de kwestie maandagavond. Zilveren Kruis bevestigt dat de bewuste brief…

17 februari 2016 – Het verankeren van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de sluitsteen voor de meer persoonsgerichte zorg, waar verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor staat. Mensen konden al een pgb via de Zvw regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld. In de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg…

11 februari 2016 – Per Saldo heeft met inzet en steun vanuit de honderden ervaringsverhalen van haar leden gezien hoe de hele Kamer zich uitspreekt voor een wettelijke verankering van het pgb in de Zvw. Het verschil van inzicht over hoe een goede toegang tot het Zvw-pgb te regelen is, was ook de centrale vraag…

3 februari 2016 – Zorgverzekeraars zijn voorstander van een goede pgb-regeling in de zorgverzekering. Ook pgb-houders moeten altijd verzekerd zijn van passende wijkverpleegkundige zorg. De wijkverpleging is vanaf vorig jaar opgenomen in het basispakket. Daarom hebben het ministerie van VWS, Per Saldo en ZN de afgelopen twee jaar samen gewerkt aan een regeling voor pgb-houders…