Advies expertgroep: uitbreiding ambulante GGZ zorg nodig

Facebooktwitterlinkedinmail

ambulante ggz zorg

11 mei 2016 – Een forse uitbreiding van de ambulante GGZ zorg is nodig om mensen met ernstige psychische aandoeningen betere kansen te bieden op een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven. Dat is op te maken uit het ‘Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ’, dat op 1 mei 2016 door minister Schippers en staatssecretaris van Rijn van VWS is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het advies is opgesteld door een expertgroep onder leiding van het Trimbos-instituut.

In 2012 zijn in het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ landelijke afspraken gemaakt over de afbouw van de intramurale GGZ. Die afbouw moet ruimte maken voor intensivering van de ambulante GGZ zorg, vooral voor mensen met ernstiger psychische aandoeningen. Streefcijfers zijn afgesproken over het aantal af te bouwen bedden. Concrete afspraken over de ambulante opbouw zijn er dus tot dusverre echter niet. De minister heeft de expertgroep daarover om advies gevraagd.

Drie scenario’s
In het Advies (Pdf) worden drie scenario’s geschetst voor de opbouw van de ambulante GGZ. Het eerste scenario laat zien dat binnen de huidige afspraken en bij voortzetting van de huidige ontwikkelingen, slechts een beperkte uitbouw van de ambulante zorg plaats zal vinden. Gepleit wordt voor een intensivering van het ambulantiseringstraject.

In het tweede scenario worden streefcijfers geformuleerd voor de doorontwikkeling van FACT en andere ambulante GGZ-voorzieningen. In het derde scenario vindt een verdere intensivering en maatschappelijke integratie van de ambulante zorg plaats en wordt een toekomstbeeld geschetst waarin de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden ingezet in een ambulante, geïntegreerde GGZ in de wijk.

Stip op de horizon
De opstellers van het advies pleiten voor het scenario van de ‘geïntegreerde GGZ in de wijk’ als stip op de horizon van het ambulantiseringstraject. Ondertussen zijn afspraken gewenst om de middelen die vrij komen uit beddenafbouw volledig in te zetten voor de intensivering van de ambulante zorg. Verder wordt gepleit voor de ontwikkeling van een ‘handvat’ dat regionale partijen ondersteunt bij het opstellen van gezamenlijke agenda’s en het formuleren van de regionale ambities (regionale ‘streefcijfers’).

Meer informatie
Frank van Hoof fhoof@trimbos.nl
Hans Kroon hkroon@trimbos.nl

Lees hier het Advies streefcijfers intensivering ambulante GGZ. (Pdf)

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 5859 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail