VWS bezuinigt niet verder op patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pgo)

Facebooktwitterlinkedinmail

van Rijn Schippers

18 februari 2016 – Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) willen niet verder bezuinigen op subsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pgo). Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van VWS ondersteunt de pgo’s en de koepels NPCF, Ieder(in) en Landelijk Platform GGz in drie taken:

  • Het bijstaan van individuele patiënten in het delen van ervaringskennis, zodat patiënten betere keuzes kunnen maken en beter regie kunnen voeren over hun gezondheid en maatschappelijke participatie.
  • Het bundelen van patiëntervaringen richting zorgaanbieders en zorgverzekeraars, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van zorgstandaarden, ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten en bijdragen aan zelfmanagement.
  • Het vertegenwoordigen van patiënten richting overheden en maatschappelijke organisaties

Evaluatie Beleidskader en subsidieregeling pg-organisaties
Tussen 2011 en 2015 is fors bezuinigd op deze subsidies: van 43 miljoen in 2011 naar 23 miljoen in 2015. De huidige subsidieregeling loopt tot 2017. Het ministerie heeft het Beleidskader subsidiëring pg-organisaties laten evalueren in de Beleidsdoorlichting Positie cliënt. De evaluatie is uitgevoerd door Ecorys in samenwerking met het Verweij Jonker instituut.

Kwaliteit van het werk onder druk
Ecorys concludeert dat het huidige beleid redelijk doelmatig is. Het algemene beeld van de doeltreffendheid is gemengd. De kwaliteit van het werk van een aantal patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pgo) is onder druk komen te staan. Als gevolg van de bezuinigingen werken de organisaties nu meer met vrijwilligers. Dit is een risico met het oog op de continuïteit van de dienstverlening. Daarbij komt dat er steeds meer vraag is gekomen naar de inbreng van het cliëntenperspectief. Mede daardoor neemt de werkdruk toe.

Huidig beleid voortzetten
De onderzoekers bevelen aan door te gaan met het huidige beleid. Zij adviseren:

  • Maak de financiële armslag van de organisaties groter door verhoging van de instellingssubsidie. Dat kan gefinancierd worden uit de onderbesteding, het bedrag dat wel begroot maar niet uitgegeven is.
  • Formuleer in het beleid voor de positie van de cliënt een antwoord op maatschappelijke trends als individualisering en decentralisaties.

Ministerie in gesprek met pg-organisaties
Op 11 februari organiseerde het ministerie van VWS een bijeenkomst met zo’n 60 patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Daar is gesproken over de aanbevelingen in het rapport en over de aanpassingen die gewenst zijn.

Verslag bijeenkomst VWS en pg-organisaties 11 februari
Het ministerie stelt via PGO support de presentatie en het verslag van de bijeenkomst beschikbaar:
Download de presentatie van het ministerie (pptx)
Download het verslag van de bijeenkomst van 11 februari (Pdf)
Download de bijlage bij het verslag (Pdf)

Aangepast beleidskader

De resultaten van de bijeenkomst vormen input voor het aangepaste Beleidskader subsidiëring pg-organisaties. Het concept van het nieuwe beleidskader wordt in mei naar de Tweede Kamer gestuurd, zodat het voor 1 juli 2016 gepubliceerd kan worden.

Download Kamerbrief en evaluatierapport

Download de Kamerbrief en het evaluatierapport op rijksoverheid.nl 

Huidig beleidskader en subsidieregeling

Informatie over de huidige subsidieregeling vindt u in de kennisbank.

Bron: pgosupport.nl 

Dit bericht is 2274 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail