Zwerfjongeren: SZN roept lokale bestuurders op om 18-18+ te gaan regelen

Facebooktwitterlinkedinmail

1 februari 2017 – Persbericht van SZN over zwerfjongeren. Staatssecretaris Van Rijn zegt in zijn brief van 25 januari 2016: Met de participatiewet, Wmo en Jeugdwet staat niets gemeenten nog in de weg om een integrale en preventieve aanpak voor kwetsbare jongeren te realiseren op de leergebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Ook laat hij weten dat het vraagstuk 18-18+ bij veel gemeenten op het netvlies staat.

18-18+

Het onderwerpn18-18+ staat inderdaad in de belangstelling en ook SZN is van mening dat gemeenten niets in de weg staat om voor kwetsbare jongeren een goede overgang en perspectief te gaan regelen.

Zorgen

Toch maakt SZN zich zorgen en roept gemeenten daarom op tot actie. Een toekomstplan voor jongeren in de jeugdzorg is nodig maar dan moeten jongeren met dit plan wel ergens terecht kunnen. Een inkomen en betaalbare huisvesting ontbreekt voor 18-jarigen die jeugdzorg verlaten. Om jongeren goed te kunnen helpen is bestuurlijke doorzettingsmacht en een integrale aanpak nodig. De genoemde voorbeelden zijn mooi maar zijn veelal ad hoc en gericht op een enkel leergebied.

Oproep aan gemeenten

  • Verhoging van de gemeentelijke politiek en bestuurlijke urgentie voor dit thema.
  • Zorg voor middelen zodat jeugdhulp en volwassenhulp met elkaar een soepele overgang naar volwassenzorg kunnen regelen.
  • Zorg dat jongeren in ieder geval een startkwalificatie / diploma kunnen halen.
  • Zorg voor voldoende inkomen voor jongeren tussen de 18-21 jaar van wie de ouders buiten beeld zijn.
  • Maak werk van betaalbare huisvesting voor deze groep jongeren.
  • Wacht niet op nog meer goede voorbeelden en ad hoc projecten maar ga met elkaar aan de slag om het beleid voor de leergebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen integraal uit te voeren.

Voorkomen is beter dan genezen: zet in op preventie

Jaarlijks stromen minimaal 6000 jongeren als ze 18 jaar zijn uit de jeugdzorg. Gemeenten weten hoeveel jongeren er in hun gemeente in Jeugdzorg verblijven en jaarlijks 18 worden. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de (ex) dak- en thuisloze jongeren een verleden in jeugdzorg heeft. Uit de praktijk horen wij dat dit aantal nog hoger ligt, tot soms wel 100%.

SZN verzoekt Van Rijn in zijn rol als systeemverantwoordelijke om dit landelijk te gaan monitor en zodat de komende jaren duidelijk wordt of gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen voor deze groep. Want jongeren laat je niet zwerven!

Voor meer informatie kijk op zwerfjongeren.nl.

Bron: SZN

Dit bericht is 4357 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail