Reactie Almere op bericht over stoppen deel jeugdhulp

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd, kind, eenzaam, uitsluiting
12 oktober 2016 – Het geld is op, de deur naar jeugdhulp in Almere gaat grotendeels dicht. De gemeente gaat met dat besluit in tegen staatssecretaris Van Rijn, die steeds benadrukt dat de portemonnee van gemeenten nooit een reden mag zijn om zorg aan kinderen te weigeren. In een reactie veroordeelt Van Rijn dan ook de maatregel in Almere, zo meldde de NOS.

Eerder besteedde de NOS aandacht aan de instellingen die kinderen uit gemeenten met weinig budget niet meer behandelen. Staatssecretaris Van Rijn wees erop dat kinderen recht op dit soort zorg hebben, ongeacht de portemonnee van de gemeente. In een eerste gerechtelijke uitspraak over de jeugdzorg bevestigde de rechter die stelling.

Ook nu is Van Rijn helder: “Hier kan geen sprake van zijn. Wat Almere in deze brief schrijft mag helemaal niet”, stelt hij in een schriftelijke reactie. Hij heeft Almere dan ook direct gebeld.

Bron: nos.nl

Reactie van Gemeente : Almere stopt niet met jeugdhulp!

Geen kinderen tussen wal en schip in Almeerse jeugdhulp 

De discussie in de media gaat over twee soorten jeugdhulp:
– jeugd-ggz: hulp door een jeugdpsychiater of –psycholoog (ook bij dyslexie);
– residentiële jeugdhulp: hulp waarbij een kind tijdelijk in een instelling verblijft.

Deze hulp blijft volgens de gemeente Almere gewoon beschikbaar voor Almeerse kinderen. Wel heeft de gemeente aanbieders gevraagd om tot 1 januari 2017 alleen kinderen toe te laten die echt niet kunnen wachten op hulp. Bijvoorbeeld omdat ze in een crisis zitten of een andere zeer dringende hulpvraag hebben. Dit wordt beoordeeld door deskundigen, niet door de gemeente.

Andere kinderen moeten wat langer wachten op de genoemde vormen van hulp. De aanbieders en de gemeente zorgen dat de wachttijd nooit onverantwoord lang is. Er vallen dus geen kinderen tussen wal en schip.

Hulp die al is gestart, gaat gewoon door. Er verandert ook niets voor andere vormen van jeugdhulp: jeugdgezondheidszorg, begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging thuis, kortdurend verblijf (logeren), pleegzorg en gesloten jeugdzorg.

Hoe gaat het bij een nieuwe verwijzing?

Krijgt uw kind een nieuwe verwijzing voor jeugd-ggz of residentiële jeugdhulp? Dan beoordeelt uw aanbieder of het verantwoord is om te wachten met de hulp of niet. Is het niet verantwoord om te wachten, dan start de hulp meteen of heel snel. Kan de hulp wel nog even wachten, dan komt uw kind op de wachtlijst. Gaat het slechter met uw kind of is er om een andere reden toch dringend hulp nodig? Dan kunt u dit aangeven bij uw aanbieder. De aanbieder houdt tussentijds ook zelf vinger aan de pols.

Investeren in jeugdhulp dicht bij huis

De gemeente blijft fors investeren in passende hulp voor kinderen en gezinnen. Zo is er al jeugdhulp beschikbaar in het speciaal basisonderwijs, gewoon op de eigen school. De jeugdgezondheidszorg krijgt meer expertise in huis. Ook in de gezondheidscentra komen meer professionals die gesprekken kunnen voeren met kinderen en hun ouders. Zo zorgen we voor jeugdhulp die vroegtijdig beschikbaar is voor het hele gezin.

Bron: almere.nl

Dit bericht is 3576 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail