Van Rijn eist opheldering van gemeenten over wachtlijsten jeugd-ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

23 juni 2017 – Gemeenten moeten binnen enkele weken helderheid verschaffen over de wachtlijsten in de psychiatrische jeugdhulp. En zorgaanbieders die geen plek meer hebben, moeten dit gaan melden bij de gemeenten die zij bedienen.

Dit is de uitkomst van het spoeddebat in de Tweede Kamer op 21 juni 2017. De aanleiding voor dit door SP-Kamerlid Nine Kooiman aangevraagde debat was de noodkreet op Facebook van de ouders van het 16-jarige suïcidale meisje Emma. Het meisje wacht al ruim drie jaar op een behandelplek – Van Rijn heeft die inmiddels zelf voor haar geregeld.

Van Rijn riep gemeenten en zorgaanbieders op om in gesprek te gaan over de wachtlijsten voor de gespecialiseerde psychiatrische jeugdhulp. Veel instellingen breiden op dit moment hun capaciteit nauwelijks uit omdat ze niet weten hoe lang zij een contract met één of meerdere gemeenten zullen hebben. Volgens Van Rijn moeten deze contracten in de toekomst desnoods meerjarig worden als dit het probleem van de wachtlijsten oplost.

Van Rijn verweet de gespecialiseerde centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie dat zij te weinig samenwerken en op dit moment ‘blijkbaar’ niet in staat zijn om enkele tientallen acute casussen onderling op te vangen. ‘Als je in ziekenhuis A niet terecht kunt met een gebroken been, word je ook meteen doorverwezen naar ziekenhuis B. Dat moet voor de jeugdhulp ook gelden’, aldus Van Rijn.

Vanaf 2018 moeten gemeenten volgens Van Rijn worden gedwongen om gezamenlijk te zorgen voor een dekkend aanbod van jeugdhulp binnen regio’s. Hij zal hier binnenkort een wetsvoorstel over indienen.

SP-kamerlid Kooiman riep Van Rijn op om een noodplan op te stellen met als doel het creëren van voldoende behandelplekken voor kinderen en jongeren met zware psychische problemen.

Bron: autisme.nl

Dit bericht is 3561 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail