ptss, kennissessie, RESET, jeugdtrauma, ingrijpende ervaringen, psychotische stoornis, congres, psychotrauma

14 maart 2024 – Traumagerichte behandeling voor patiënten met (complexe) post-traumatische stress stoornis ((C)PTSS) kan verbeterd worden door de behandeling te intensiveren. Bij deze nieuwe intensieve traumagerichte behandeling worden exposure therapie, EMDR therapie, psychoeducatie en lichamelijke activiteit gecombineerd en aangeboden in een kort tijdsbestek van acht dagen. De behandeling blijkt zeer effectief en veilig voor…

seksueel grensoverschrijdend gedrag, grensoverschrijdend gedrag, gender, verliefd, liefdesrelatie, affectfobietherapie

19 september 2022 – In het tijdschrift PsyXpert verscheen onlangs een publicatie van klinisch psycholoog en psychodynamisch psychotherapeut Quin van Dam en psychotherapeute en AFT-therapeut Willemijn de Jong over Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties. Quin van Dam is docent bij de RINO Groep en verzorgt onder meer de cursus Affect Fobie Therapie (AFT). Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties Verslavende liefdesrelaties komen naar schatting…

hulphond, dieondersteunde therapie,

8 januari 2022 – Hulphond Nederland is als eerste instelling wereldwijd geaccrediteerd voor dierondersteunde therapie. De internationale overkoepelende organisatie Animal Assisted Interventions International heeft Hulphond Nederland geaccrediteerd voor zowel haar dierondersteunde therapie als voor de gehele bedrijfsvoering. Voor mensen met een psychische hulpvraag betekent dit dat zij er van op aankunnen dat  Hulphond Nederland een…

eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

23 september 2021. – Veel te veel tijd en geld in de jeugdzorg gaan op aan formulieren invullen en verslagen maken. Dat liet KRO NCRV Pointer zien in hun uitzending over de paarse krokodil in de jeugdzorg. Maar doorgeslagen bureaucratie lijkt niet het enige probleem.Een Groningse hoogleraar meldde zich bij Pointer, ze maakt zich zorgen…

VR therapie , virtual reality therapie

5 oktober 2020 – Als up-to-date therapeut heb je vast al het een en ander over de zorg toepassingen van Virtual Reality gehoord. Er zijn een aantal Nederlandse en internationale bedrijven die VR oplossingen aanbieden in de zorgsector. Veel VR oplossingen waren echter alleen beschikbaar voor grotere instanties, niet voor kleinere praktijken. Daar is vandaag…

23 januari 2019 –  Kenniscentrum Phrenos is een pilotonderzoek gestart waarin gekeken wordt naar de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van de NECT-interventie in Nederland. Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) is een interventie gericht op het verminderen van zelfstigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hieraan wordt ook een workshop gewijd tijdens het congres All inclusive…

31 augustus 2018- Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) komt bij 1,1 % van de Nederlandse bevolking voor en heeft een substantiële negatieve impact op het leven van mensen met deze stoornis: ze functioneren slechter, beschadigen zichzelf vaker, ondernemen vaker een suïcidepoging en hebben vaker andere psychische en fysieke problemen. Er bestaan vier vormen van gespecialiseerde psychotherapie: dialectical behavior…

11 april 2018 – Het afbouwen van antidepressiva in combinatie met kortdurende preventieve gesprekstherapie leidt tot een evengrote kans op terugval depressie als het blijven slikken van antidepressiva zonder therapie. Dit blijkt uit een studie van onder meer het AMC, Rijksuniversiteit Groningen, de VU en RadboudMC, die is gepubliceerd in The Lancet Psychiatry, zo meldt Nederlands…

10 februari 2018 – Schriftelijke exposuretherapie is net zo effectief als cognitieve verwerkingstherapie in de behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Met de schrijftherapie kan zelfs hetzelfde resultaat bereikt worden in minder tijd. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Boston, zo meldt het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie De onderzoekers keken…

9 januari 2018 – Virtual reality wordt steeds verder doorontwikkeld en ook toegankelijker voor serieuze toepassingen. Met die mindset ontwikkelt ICT & Media Designer Jordy Senssen virtual reality tools voor angststoornissen. Dat doet hij in het kader van een afstudeerstage bij het eLab. Bij aanvang van het project schreef Jordy een inleidend artikel. Sindsdien leerde…

4 september 2017 – Geen statische therapie in een klein behandelkamertje, maar buiten in de open lucht. Deze activerende therapie wordt aangeboden door de Buitenpsychologen. De reacties op therapie in de buitenlucht zijn enthousiast en er is veel vraag naar. Vooral bij jongere mensen valt buitenpsychologie in de smaak. “Cool, dan zit ik niet met zo’n geitenwollensokkenpersoon…

17 juli 2017 – Als je denkt aan hallucinogene psychedelica denk je niet zozeer aan cannabis. Het kruid is immers een stuk minder psychoactief dan paddo’s of LSD. Toch kan de plant wegens een mentaal effect bekend als dishabituation wel als zodanig worden gezien en zeer nuttig zijn in de psychiatrie. Oud wordt nieuw Cannabis…