Veni-beurs, Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

19 juni 2024 – NWO heeft aan veelbelovende onderzoekers van diverse universiteiten een Veni-beurs van maximaal 320.000 euro toegewezen. De laureaten kunnen daarmee in de komende 3 jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. Die ideeën zijn zeer divers: van de rol van darmbacteriën bij depressie en angst tot slaaprestrictie therapie.  De Veni is een persoonsgebonden…

27 maart 2024 –  Op maandag 15 april a.s. organiseert het NIPA het eerste lunchwebinar in de reeks van 2024, ditmaal over autisme en trauma. Het lunchwebinar is van 12.15 tot 13.15u. Het doel van het lunchwebinar is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Het webinar heeft een praktische inslag: de deelnemers worden voorzien van bruikbare informatie en…

ptss, kennissessie, RESET, jeugdtrauma, ingrijpende ervaringen, psychotische stoornis, congres, psychotrauma

14 maart 2024 – Traumagerichte behandeling voor patiënten met (complexe) post-traumatische stress stoornis ((C)PTSS) kan verbeterd worden door de behandeling te intensiveren. Bij deze nieuwe intensieve traumagerichte behandeling worden exposure therapie, EMDR therapie, psychoeducatie en lichamelijke activiteit gecombineerd en aangeboden in een kort tijdsbestek van acht dagen. De behandeling blijkt zeer effectief en veilig voor…

veteranen, herstel, trauma, ptss

12 maart 2024 – Voor de opleiding tot verpleegkundig specialist aan de Hogeschool Utrecht heeft Ton Müller onderzoek gedaan naar welke interventies het herstel bevorderen van veteranen met aanhoudende PTSS-klachten. “Hoe kan je deze groep cliënten helpen als zij na het doorlopen van een traumabehandeling nog klachten houden?”, vroeg hij zich af. Het onderzoek is…

psychotrauma, trauma

2 maart 2024 –  2Doc.nl ging in gesprek met hoogleraar Eric Vermetten. Hij specialiseerde zich in de posttraumatische stressstoornis (PTSS), veteranenkwesties en veerkracht. Eric Vermetten is verbonden aan verschillende (internationale) onderzoeksgroepen en universiteiten. Trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Over deze thema’s wordt ook in documentaires steeds vaker gesproken. Maar wat is PTSS eigenlijk? In welke…

leefstijlpreventie, psychomotorische therapie

26 februari 2024 – Een therapie die gebruikmaakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen (psychomotorische therapie (PMT) kan klachten door een posttraumatische stressstoornis (PTSS)) verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper en psychomotorisch therapeut Minke van de Kamp en collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam en Windesheim. De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Traumatic…

therapie met paarden, horsepower,

21 januari 2024 – Veteranen met therapieresistente PTSS die mee hebben gedaan aan het programma ‘Horsepower’, hebben baat bij interacties met paarden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat het welzijn van de paarden in het geding komt. Dat stellen onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde nu 56 veteranen aan het programma ‘Horsepower’ hebben deelgenomen. Groepen veteranen…

ptss, kennissessie, RESET, jeugdtrauma, ingrijpende ervaringen, psychotische stoornis, congres, psychotrauma

24 oktober 2023 – Het vervolgonderzoek genaamd RESET (Restoring mood after Early life Trauma), bestaat uit twee aparte studies waarin verschillende behandelingen worden onderzocht die gericht jeugdtrauma op volwassen leeftijd willen aanpakken. Door het aanpakken van het jeugdtrauma wordt geprobeerd de depressieve symptomen te verlichten. Het behandelen van jeugdtrauma bij depressie onderzoeken we met twee…

trauma en lichaam,

4 oktober 2023 – “Trauma laat niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk veel sporen achter”, zo stelt Anne Marsman. In een persoonlijk verhaal staat ze stil bij wat trauma is en wat ze ervan leerde in de loop van de jaren. Als psycholoog en traumatherapeut combineert ze wetenschappelijke en professionele kennis met haar eigen ervaringskennis…

coronapandemie, post-covid, posttraumatische stressstoornis, mentaal welbevinden, lockdown, COVID-19, pandemie, coronapandemie , mentale gezondheid, angst, depressie, WHO, coronapandemie, coronacrisis , psychisch ongezond, veerkracht, werk en inkomen, covid-19, coronacrisis, mensen met autisme, panel psychisch gezien, suïcides, coronapandemie,

14 augustus 2023  – In het najaar van 2022 had 3,7% van de volwassenen in Nederland last van een vermoedelijke posttraumatische stressstoornis. Bij de helft van deze mensen werden de klachten veroorzaakt door heftige gebeurtenissen direct gerelateerd aan de coronapandemie. Bij de andere helft werden klachten veroorzaakt door het meemaken van niet-coronagerelateerde heftige gebeurtenissen. Onder…

ptss, kennissessie, RESET, jeugdtrauma, ingrijpende ervaringen, psychotische stoornis, congres, psychotrauma

28 juli 2023 – Mensen met een jeugdtrauma hebben meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie onderzoekt hoe dit komt én hoe dit voorkomen kan worden. Eerste bevindingen uit een onderzoek naar hardloop-behandeling bij depressie en angststoornissen zijn bijvoorbeeld veelbelovend. De hardloop-behandeling geeft dezelfde mentale verbetering als antidepressiva,…