Intensievere PTSS behandeling geeft goede resultaten in korte tijd

Facebooktwitterlinkedinmail

14 maart 2024 – Traumagerichte behandeling voor patiënten met (complexe) post-traumatische stress stoornis ((C)PTSS) kan verbeterd worden door de behandeling te intensiveren. Bij deze nieuwe intensieve traumagerichte behandeling worden exposure therapie, EMDR therapie, psychoeducatie en lichamelijke activiteit gecombineerd en aangeboden in een kort tijdsbestek van acht dagen. De behandeling blijkt zeer effectief en veilig voor patiënten met (C)PTSS, en heeft een laag uitvalpercentage.

Lichamelijke activiteit blijkt geen noodzakelijk onderdeel te zijn van de behandeling in vergelijking met het toevoegen van niet-lichamelijke controle activiteiten, zoals creatieve taken. Hoewel een toename in fysieke fitheid eveneens geen onderliggend mechanisme lijkt te zijn in de afname van PTSS symptomen na intensieve traumagerichte behandeling met lichamelijke activiteit, lijkt een hoge mate van fysieke fitheid wel een factor van betekenis te zijn in de preventie van PTSS. Bovendien lijkt de volgorde waarin behandelingen worden gegeven van belang te zijn; er waren sterkere afnames in trauma-gerelateerde symptomen wanneer lichamelijke activiteit werd toegevoegd na, in plaats van voorafgaand aan, een exposuresessie.

Eline Voorendonk (1992, Utrecht, Nederland) behaalde haar bachelor psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met een klinische en neuro-klinische specialisatie (honours, cum laude). Na haar bachelor behaalde ze cum laude haar onderzoek- en klinische psychologie master aan de UvA, om in de toekomst onderzoek en klinisch werk te kunnen combineren. Direct na haar afstuderen werkte Eline als practicumdocent voor tweedejaarsstudenten (UvA) en als junior onderzoeker en basispsycholoog bij PSYTREC. In 2018 begon ze als buitenpromovenda aan haar externe PhD traject bij PSYTREC en de Radboud Universiteit Nijmegen (Behavioral Science Institute).

Naast dit externe PhD traject werkte Eline als onderzoekscoördinator bij PSYTREC. Momenteel zet ze haar werk voort als coördinator van onderzoek en als postdoctoraal onderzoeker bij PSYTREC. Ze streeft ernaar om onderzoek en de klinische praktijk met elkaar te verbinden, in lijn met de titel van haar proefschrift: moving forward! Intensive therapy and physical activity for (complex) post-traumatic stress disorder.

Eline promoveert op 15 maart aan de Radboud Universiteit op haar onderzoek naar deze methode.

Bron: ru.nl

Dit bericht is 1597 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail