hallucinaties, stemmen horen, auditief verbale hallucinaties, AHV

16 september 2023 – Op vrijdag 29 september promoveert Marieke Niemantsverdriet op haar onderzoek naar hallucinaties en wanen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Uit het promotieonderzoek van Marieke blijkt dat hallucinaties en wanen frequent worden ervaren door patiënten met BPS, respectievelijk 43 en 24%. Hallucinaties bij patiënten met BPS hebben vaak een verbaal…

studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

30 november 2022 – Kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen in de adolescentie worden veelal toegeschreven aan puberale stemmingswisselingen. Met een vroege diagnose van een persoonlijkheidsstoornis wordt zeer terughoudend omgegaan. Dat moet veranderen, betoogt hoogleraar Joost Hutsebaut in zijn oratie op 2 december aan Tilburg University. Persoonlijkheidsproblematiek begint in de vroege adolescentie en kan leiden tot ernstige en langdurige…

generalistische angststoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, paniekaanvallen, #openup-week, angst, congres

28 oktober 2022 – Er zijn volgens de DSM (het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen) negen symptomen die passen bij een emotieregulatiestoornis/ borderline persoonlijkheidsstoornis. De aanwezigheid van één of meer van deze symptomen kan al resulteren in het (opnieuw) ontstaan en voortduren van een angststoornis. Dit kwam uit nieuw onderzoek.  Resultaten van het…

sense-it, app, borderline

17 juli 2022 –  Uit promotieonderzoek van UT onderzoeker Youri Derks, ook GZ-psycholoog bij GGNet, blijkt dat de biosensor applicatie  Sense-IT voor smartwatches uitkomst kan bieden voor mensen die lijden aan ‘borderline’ en moeite hebben met het herkennen van emoties. De app helpt hen bij het vroegtijdig opmerken van oplopende emoties, waardoor ze eerder actie kunnen ondernemen…

borderline persoonlijkheidsstoornis

6 augustus 2021  – Een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) gaat gepaard met een hoge lijdensdruk, zowel voor degene die hier last van heeft als zijn of haar naasten. Toch worden mensen met deze stoornis niet altijd goed begrepen. Collega Karin Slotema, psychiater bij PsyQ, ruimt daarom de 3 belangrijkste misverstanden over een borderline persoonlijkheidsstoornis uit de weg. Gedragsproblemen…

persoonlijkheidsstoornis, depressie, veroudering

30 juni 2021 – Er zijn volgens de DSM negen symptomen die passen bij een emotieregulatiestoornis/borderline persoonlijkheidsstoornis.  De aanwezigheid van één van deze symptomen kan al leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van leven gedurende het ouder worden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Universitair Medisch Centrum Groningen, het Radboud Universitair Medisch Centrum, Atlant (centrum…

11 maart 2020 – Bij Sandra (25 jaar ) was de thuissituatie soms onveilig. Er was veel ruzie. Dat komt omdat haar ouders psychische problemen hebben. Haar moeder heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis en haar vader pleegde zelfmoord oen ze zes jaar oud was. Ook haar moeder probeerde een eind aan haar leven te maken. Sandra…

15 juni 2019 – Hulpverleners zouden cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) meer vertrouwen moeten geven bij het verwerken van hun emoties. Ze moeten ook meer oog hebben voor emotionele vaardigheden die wel goed ontwikkeld zijn, zodat borderliners meer in hun kracht komen en de stigmatisering over hen afneemt. Hulpverleners krijgen dusdoende meer plezier in en…

31 augustus 2018- Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) komt bij 1,1 % van de Nederlandse bevolking voor en heeft een substantiële negatieve impact op het leven van mensen met deze stoornis: ze functioneren slechter, beschadigen zichzelf vaker, ondernemen vaker een suïcidepoging en hebben vaker andere psychische en fysieke problemen. Er bestaan vier vormen van gespecialiseerde psychotherapie: dialectical behavior…

11 december 2017 –Psychologen aarzelen om een persoonlijkheidsstoornis vast te stellen bij jongeren, waardoor zij daarvoor ook niet behandeld worden. Dat concludeert Annelies Laurenssen uit onderzoek waarop zij op morgen promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij professionals lijkt een weerstand te bestaan om een persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten te diagnosticeren. Uit het promotieonderzoek van Annelies…

31 maart 2017 – Een leven met borderline, hoe ziet dat eruit? Monique doet een boekje open over de impact van haar ziekte: “Naast dat je een enorme strijd hebt met jezelf, heb je er ook eentje met de wereld.” Wat waren je eerste klachten? “Mijn eerste klachten begonnen op de basisschool. In groep 3…

23 februari 2017 – Een psychische aandoening uitleggen kan nogal gecompliceerd zijn: er zitten allerlei haken en ogen aan. Maar de uit Barcelona afkomstige Federico Babina heeft een manier gevonden om aandoeningen zoals depressie en autisme uit te beelden. Hoewel de tekeningen eigenlijk abstract zijn laten ze op originele wijze heel beeldend zien waar het misgaat bij de iemand met die aandoening ….

borderline, signalen

12 december 2016 – Wordt jouw kind soms enorm boos of verdrietig zonder duidelijke aanleiding? Of blijft elke emotie achterwege, waar je die wel zou verwachten? Wees dan alert, het zijn signalen die kunnen duiden op borderline. Een heel nare stoornis, waarbij snel herkennen een wereld van verschil maakt, zo meldt RTLnieuws. Het is belangrijk om…