14 juli 2017 – Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen hebben verregaande afspraken gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er meer ruimte om op tijd psychische zorg aan patiënten met zware problematiek te verlenen. De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid. De afstemming en samenwerking tussen…

23 juni 2017 – Zorgvuldigheid moet vooropstaan bij een euthanasieverzoek van een psychiatrisch patiënt. Minister Schippers (Volksgezondheid) ziet geen reden om te twijfelen aan de huidige praktijk. Hoe om te gaan met psychiatrische patiënten die dood willen? Schippers en de Kamer zijn het erover eens dat bij euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten grote zorgvuldigheid geboden is….

16 februari 2017 – Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekent een deal met 19 partijen om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30…

9 februari 2017 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken patiënten- en cliëntenrechten. Geachte voorzitter, Op 22 februari a.s. heeft de vaste Kamercommissie Volksgezondheid een Algemeen Overleg gepland over patiënten- en cliëntenrechten. Uit de convocatie bij dit overleg blijkt dat uw Kamer geïnformeerd wil worden over de stand van…

16 december 2016 – Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ (pdf) is aan de Tweede Kamer aangeboden en voor minister Schippers aanleiding om in te grijpen. “De opbouw van de ambulante zorg en ondersteuning moet worden versneld en geïntensiveerd, de ondersteuning vanuit het sociaal domein moet naar een hoger plan worden getild en de samenwerking…

7 november 2016 – De komende 5 jaar is €21,9 miljoen extra beschikbaar voor het Nationaal Programma Preventie. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen hiermee preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij Alles is Gezondheid… verder stimuleren. Begin 2017 start een subsidieregeling…

20 oktober 2016 – Mensen die een behandeling nodig hebben in de geestelijke gezondheidszorg moeten veel te lang wachten op een intakegesprek. Officieel mag de wachttijd niet langer duren dan vier weken. In meer dan de helft van de gevallen wordt die deadline overschreden, zo meldt de Telegraaf. Dat meldt minister Schippers (Volksgezondheid) aan de Tweede…

3 oktober 2016 – ‘Er moet nog erg veel gebeuren,’ concludeert Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afgelopen vrijdag  in Utrecht waar ze het eindrapport gepresenteerd kreeg over de zorg rondom verwarde personen. Afgelopen jaar gaf ze het Aanjaagteam Verwarde Personen opdracht om tot een sluitende aanpak te komen voor mensen in psychische nood….

30 september 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Het afgelopen jaar heeft het Aanjaagteam verwarde personen op overtuigende wijze constant de mens met verward gedrag centraal gesteld. Net als de stukken en bijeenkomsten van het Aanjaagteam, begint deze brief met een…

7 september 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de derde nota van wijziging Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een derde nota van wijziging aan, behorende bij het voorstel van wet,…

21 augustus 2016  – De Tweede Kamer wil opheldering van minister Schippers (Volksgezondheid) na berichten over haperende hulp aan verwarde personen, zo meldt de Telegraaf. Gemeenten zouden uiterlijk deze zomer met een plan van aanpak komen over hulp aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die mogelijk een gevaar vormen voor de samenleving. Gisteren werd echter bekend dat…