Nieuwe Wet medezeggenschap (Wmcz) wordt overgelaten aan nieuw kabinet

Facebooktwitterlinkedinmail

11 juli 2017 – Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin schrijft ze dat de Raad van State een advies heeft uitgebracht over de wet. En dat deze nu wordt verwerkt in het definitieve wetsvoorstel, wat naar de Tweede Kamer gaat. Tot nu toe was het de planning om het wetsvoorstel nog deze kabinetsperiode naar de Tweede Kamer te sturen. Maar de minister heeft besloten om dit aan een volgend kabinet over te laten.

” In het Algemeen Overleg patiënten- en cliëntenrechten van 22 februari jl. heeft de minister toegezegd het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) voor de zomer aan uw Kamer te zenden. Op 17 maart jl. is het wetsvoorstel akkoord bevonden in de Ministerrraad ten behoeve van verzending aan de Raad van State. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel na ommekomst van de Raad van State door het volgende kabinet bij uw Kamer ingediend.”

Het kabinet kiest er duidelijk voor om de nieuwe Wmcz niet tijdens haar laatste maanden in te dienen. Dat komt omdat het kabinet demissionair is. Het betekent dat er verkiezingen zijn geweest en het kabinet zijn ontslag heeft ingediend bij de Koning. Het kabinet kan dan eigenlijk geen nieuwe wetten of nieuw beleid maken die veel invloed hebben. De minister ziet de Wmcz als zo’n wet.

Lang proces

Stapje voor stapje komt de nieuwe Wmcz dichterbij. En LOC is daar intensief bij betrokken geweest. We hebben daar verschillende keren in Zorg & Zeggenschap over geschreven. En ook uitgeschreven wat er (waarschijnlijk) in de nieuwe Wmcz komt te staan. In de belangenbehartiging hebben we veel contact met ambtenaren en Kamerleden, zodat de boodschap van LOC duidelijk naar voren komt. De weg naar een Wmcz is een lang proces, maar er is nu wel duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor een nieuw kabinet.

Bron: loc.nl

Dit bericht is 3260 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail