20 juli 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de moties en toezeggingen die voor de zomer afgehandeld zouden worden. Hieronder volgen de GGZ-passages uit deze brief: De staatssecretaris heeft toegezegd u voor de zomer de kabinetsreactie te sturen op het advies van het Zorginstituut over toegang…

14 juli 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de oplossingen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevonden heeft voor de knelpunten van de bekostiging van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan doven en de afwezigheidsdagen. Geachte voorzitter, Met deze brief wil ik u informeren over de oplossingen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)…

11 juli 2016 – De NVvP is teleurgesteld in de oplossing van minister Schippers voor de zogenaamde verwarde personenproblematiek. De observatiemaatregel is overbodig en onrechtmatig en stimuleert oneigenlijk gebruik van de ggz. Minister Edith Schippers (VWS) meldde vorige week, mede namens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ), aan de Tweede Kamer dat zij het wetsvoorstel verplichte ggz…

  8 juli 2016 –Het Landelijk Platform GGZ is verbijsterd over het voorstel van ministers Schippers om de Wet verplichte ggz aan te scherpen in het kader van de aanpak van verwarde personen. Minister Schippers is met een reeks aanscherpingen gekomen van haar wetsvoorstel verplichte ggz. Hierin kondigt zij onder andere een verplichte time out-procedure aan…

8 juli 2016 – Er komt een time out-procedure waardoor het mogelijk wordt verwarde personen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen, te observeren. Zo komt er tijd en gelegenheid om vast te stellen wat er nodig is om hen te helpen. Ook wordt de positie en betrokkenheid van de familie…

7 juli 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de tweede tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen getiteld ‘Samen verder doorpakken.’ Geachte voorzitter, Met genoegen bied ik u hierbij, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de tweede tussenrapportage aan van het Aanjaagteam Verwarde Personen, getiteld ‘Samen verder doorpakken.’…

30 juni 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de monitor generalistische Basis GGZ. Geachte voorzitter, In 2014 is de generalistische Basis GGZ ingevoerd. Daarmee beogen we een verschuiving vanuit duurdere gespecialiseerde zorg naar lichtere zorg dichter bij huis te realiseren. Om de invoering en verdere ontwikkeling van de GGZ na deze…

29 juni 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de acties die zij onderneemt tegen de wachtlijsten voor mensen met psychische problematiek. Geachte voorzitter, Huisartsen geven in een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan dat mensen met psychische problematiek te lang moeten wachten op geestelijke gezondheidszorg (ggz). Te lange wachttijden…

24 juni 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Geachte voorzitter, In diverse debatten – met mij en met de staatssecretaris – is de zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van…

20 juni 2016 – Minister Schippers ziet voorlopig weinig mogelijkheden voor patiënten om een goedkope versie van een ADHD-medicijn te blijven gebruiken. Ze heeft onderzoek laten doen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en die ziet allerlei juridische bezwaren. Aanleiding voor het onderzoek waren ontwikkelingen rond het ADHD-medicijn Amfexa. Dit middel werd eerst door apothekers samengesteld en dat werd helemaal…

31 mei 2016 – Duizenden mensen met psychiatrische problemen worden onnodig in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen of verblijven daar te lang, omdat ze nergens anders terecht kunnen, zo meldt het AD.  De opnames blijken onvermijdelijk door een gebrek aan betaalbare sociale of ‘beschermde’ woningen voor mensen die niet zonder begeleiding kunnen wonen.  Ook is er onvoldoende…