Tweede Kamer in debat over euthanasieverzoek psychiatrische patiënten

Facebooktwitterlinkedinmail

23 juni 2017 – Zorgvuldigheid moet vooropstaan bij een euthanasieverzoek van een psychiatrisch patiënt. Minister Schippers (Volksgezondheid) ziet geen reden om te twijfelen aan de huidige praktijk.

Hoe om te gaan met psychiatrische patiënten die dood willen? Schippers en de Kamer zijn het erover eens dat bij euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten grote zorgvuldigheid geboden is. Want zo’n wens kan onderdeel zijn van het ziektebeeld, zegt Bruins Slot (CDA).

De Levenseindekliniek zou het volgens een artikel in Trouw druk hebben met psychiatrische patiënten. Daardoor staan patiënten met een doodswens soms zes tot negen maanden op een wachtlijst. En dat vergroot de problemen alleen maar, denkt Sazias (50PLUS).

Mensen denken meer dan vroeger na over het einde van hun leven, zegt Schippers. Dat is volgens haar een verklaring voor het groeiend aantal verzoeken om euthanasie. Daarbij houden de verzoeken van mensen met lichamelijke en mensen met geestelijke klachten gelijke tred.

Voorkom dat mensen uit wanhoop voor de trein springen, zegt Gerbrands (PVV). Als de wet wordt nageleefd, moet een verzoek van een patiënt worden ingewilligd. Zij betreurt het dat psychiaters daaraan niet willen meewerken.

Drukte
De klachten over drukte bij de Levenseindekliniek hebben volgens Ellemeet (GroenLinks) onder meer te maken met de grote hoeveelheid formulieren die psychiaters moeten invullen. Marijnissen (SP) en Sazias vrezen dat de kwaliteit van de geboden geestelijke gezondheidszorg onvoldoende is, waardoor eerder naar de Levenseindekliniek wordt doorverwezen.

De zorgvuldigheid rond euthanasieverzoeken vereist dat psychiaters goed kunnen aantonen dat het proces goed verlopen is. Schippers denkt daarom dat een sterke vermindering van de administratieve lasten niet mogelijk is. Over een relatie tussen de kwaliteit van de ggz en het aantal euthanasieverzoeken wil zij geen “gemakkelijke conclusies” trekken.

Kennis
Zorg ervoor dat de kennis over euthanasie beter wordt verspreid, raadt Dijkstra (D66) aan. Arno Rutte (VVD) noemt in dat kader zelfmoordpreventiesite 113Online. Schippers benadrukt het belang van kennisdeling. Daarbij noemt zij nadrukkelijk de Levenseindekliniek, die volgens haar is uitgegroeid tot een kenniscentrum.

Met alle sprekers verwijst de minister naar de derde evaluatie van de euthanasiewet. Bij de bespreking daarvan kan ook dieper worden ingegaan alle aspecten van euthanasie van psychiatrische patiënten.

Personeel
Van der Staaij (SGP) wil niet dat personeelsleden van instellingen een patiënt op het spoor van de Levenseindekliniek zetten. Dat kan zo iemand onder druk zetten. Maar de minister kent zulke gevallen niet. Zij wijst erop dat altijd getoetst wordt of een verzoek om euthanasie echt uit de patiënt zelf komt.

Bron: tweedekamer.nl

Dit bericht is 3614 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail