Schippers gaat ambulante GGZ zorg versterken

Facebooktwitterlinkedinmail

16 december 2016 – Het Trimbos rapport Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ (pdf) is aan de Tweede Kamer aangeboden en voor minister Schippers aanleiding om in te grijpen. “De opbouw van de ambulante zorg en ondersteuning moet worden versneld en geïntensiveerd, de ondersteuning vanuit het sociaal domein moet naar een hoger plan worden getild en de samenwerking tussen zorg en sociaal domein moet substantieel beter” aldus de minister. GGZ Nederland vraagt al langer aandacht voor deze problematiek, recentelijk nog in het NOS Journaal en is blij dat de minister de urgentie voor meer investeringen in ambulante zorg voelt.

87% van de mensen met een psychische aandoening woont zelfstandig en wil dat ook in tijden dat het minder goed gaat kunnen blijven doen. De ggz heeft daardoor gewerkt aan ‘ambulantisering’;  behandeling thuis en het voorkomen van opname door intensieve thuisbehandeling. Ambulante begeleiding en beschermd wonen zijn daarbij onmisbaar. Echter, in het betreffende Trimbos rapport staat dat de ambulantisering stagneert, terwijl de beddenafbouw doorgaat. Onder andere hierdoor komen mensen met psychische problematiek onnodig terecht in de maatschappelijke opvang.

Minister Schippers heeft inmiddels overlegd met de zorgverzekeraars. Zij zien de urgentie en willen, samen met de gemeenten als medefinancier, in samenwerking met aanbieders en patiëntenorganisaties de ambulante zorg op korte termijn versterken. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de samenhang tussen alles wat iemand nodig heeft aan zorg en ondersteuning. Zowel vanuit de Zvw als de Wmo. Zorgverzekeraars zullen samen met gemeenten en zorgaanbieders op korte termijn met concrete plannen hiervoor komen.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 10333 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail