jeugdzorgsysteem, gesloten jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdzorg plus,hervormingsagenda, jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

21 april 2022 – Uit een verkenning in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie komt naar voren dat goede, heldere kwaliteitsafspraken nodig zijn voor kwalitatief goede zorg. Met heldere afspraken verliezen zorgprofessionals minder tijd en kunnen zij hun schaarse tijd besteden aan kwalitatief goede zorg….

zorgpolis, aandacht, Forensisch Netwerk, belastingaangifte, bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

8 juli 2020 – Deze week reageerde de NVvP op de consultatie Reparatiewet Wvggz. Met deze reparatiewet beoogt het ministerie de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren. Eerder werd er al een  spoedreparatievoorstel opgesteld, dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt. De NvvP hoopte dat deze reparatie de immense administratieve last van…

29 april 2019 – De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld. Uitgangspunt voor de verklaring is het behoud van goede patiëntenzorg. Kernpunten zijn inspraak van en…

19 februari 2018 – De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) steunt de aangifte tegen de tabaksindustrie. “Mensen met psychische stoornissen roken relatief vaak en veel. Geschat wordt dat mensen met een psychische stoornis twee tot vier keer zo vaak roken als de algemene bevolking. Ook roken zij gemiddeld per dag meer sigaretten dan andere rokers…

18 augustus 2017 – Op zondag 27 augustus a.s. stapt een groep enthousiaste psychiaters op de motor om aandacht te vragen voor het stigma dat nog altijd heerst rond het hebben van een psychiatrische aandoening. De motorclub van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ‘Shrinks on Bikes’ rijdt op die dag voor de tweede keer…

9 juni 2017 – Veel kinder- en jeugdpsychiaters maken zich zorgen over kwetsbare kinderen en hun ouders of verzorgers. De NVvP geeft aan dat de kwaliteit van de hulpverlening onder druk staat en de grenzen van verantwoorde zorg in zicht komen. Dit blijkt uit een peiling van de NVvP. Na 2,5 jaar decentralisatie brengt de…

16 mei 2017 – NVvP ziet fundamentele knelpunten bij wetsvoorstellen rondom gedwongen zorg. Dit staat in de NVvP Position paper die vandaag wordt besproken tijdens een deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie(V&J). Tijdens deze bijeenkomst worden drie wetsvoorstellen besproken die momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling zijn: Wet verplichte…

21 december 2016 – De gisteravond gepresenteerde Nederlandse vertaling van Gøtzsches nieuwe boek ‘Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning’ is aanleiding voor veel discussie in de media. Evenals in zijn vorige boek, heeft de Deense arts kritiek op de psychiatrie, ditmaal toegespitst op de psychofarmaca die niet zouden werken en die grote gevaren voor patiënten zouden veroorzaken….

11 juli 2016 – De NVvP is teleurgesteld in de oplossing van minister Schippers voor de zogenaamde verwarde personenproblematiek. De observatiemaatregel is overbodig en onrechtmatig en stimuleert oneigenlijk gebruik van de ggz. Minister Edith Schippers (VWS) meldde vorige week, mede namens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ), aan de Tweede Kamer dat zij het wetsvoorstel verplichte ggz…