NVvP ziet fundamentele knelpunten bij wetsvoorstellen rondom gedwongen zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

16 mei 2017 – NVvP ziet fundamentele knelpunten bij wetsvoorstellen rondom gedwongen zorg. Dit staat in de NVvP Position paper die vandaag wordt besproken tijdens een deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Veiligheid en Justitie(V&J).

Tijdens deze bijeenkomst worden drie wetsvoorstellen besproken die momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling zijn:

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
Wet forensische zorg

Doel van de deskundigenbijeenkomst is te achterhalen of de gewenste samenhang met de drie wetsvoorstellen in voldoende mate tot stand is gekomen en of de wetten uitvoerbaar zijn.

Position paper
Op verzoek van de Eerste Kamer stelde de NVvP voorafgaand aan de bijeenkomst een position paper op, waarin we onze visie op de nieuwe wetten geven. De leden van de Commissie Wet- en Regelgeving en de Afdeling Geneesheer-directeuren leverden input. Het voornaamste bezwaar is dat in de praktische uitwerking van de wet de focus op beveiliging en niet op behandeling en zorg ligt. We vinden dit in strijd met wezenlijke ontwikkelingen in de ggz, zoals de ambulantisering en het stimuleren van empowerment en eigen regie van de patiënt. Ook zien we in de verschillende wetten principiële juridische problemen: rechtsbescherming, rechtpositie, subsidiariteit en proportionaliteit zijn in de verschillende wetten niet gelijk. Tevens zijn er vele praktische en logistieke bezwaren. Elnathan Prinsen, voorzitter Commissie Wet- en Regelgeving, is namens de NVvP aanwezig bij de deskundigenbijeenkomst en licht de position paper toe.
Lees de position paper

Achtergrond
Behandeling van de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg zijn in 2013 en 2014 door de Eerste Kamer uitgesteld, om deze in samenhang met het wetsvoorstel Wet verplichte ggz te kunnen behandelen. Nu de Wet verplichte ggz in februari jl. door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt deze gezamenlijke behandeling nu opgepakt.

Bron: nvvp.net

Dit bericht is 6352 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail