Psychiaters zijn teleurgesteld over reparatiewet Wvggz

Facebooktwitterlinkedinmail

8 juli 2020 – Deze week reageerde de NVvP op de consultatie Reparatiewet Wvggz. Met deze reparatiewet beoogt het ministerie de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren. Eerder werd er al een  spoedreparatievoorstel opgesteld, dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt.

De NvvP hoopte dat deze reparatie de immense administratieve last van de wet zou verminderen. Niet alleen ten bate van de kwaliteit van zorg van onze leden, vooral ook voor onze patiënten. Om hun rechtspositie te verankeren worden zorgverleners verplicht om allerlei zaken en beslissingen schriftelijk vast te leggen. Dit is op papier ogenschijnlijk een verbetering, maar in de praktijk werkt het averechts: er zijn veel signalen dat patiënten de veelheid aan complexe brieven en procedures niet begrijpen.

Het leidt soms zelfs tot escalatie, waardoor eerder moet worden overgaan tot verplichte zorg. Volledig tegengesteld aan wat we met de nieuwe wet wilden bewerkstelligen. Helaas is de NVvP erg teleurgesteld over de inhoud van de reparatiewet. Met dit wetsvoorstel worden maar enkele, relatief kleine issues opgelost, voornamelijk ten gunste van andere ketenpartners. Voor psychiaters en Geneesheer-Directeuren levert het nauwelijks vermindering van de lasten op. Het leidt op enkele onderdelen zelfs tot een verzwaring.

De NVvP blijft vasthouden aan een appèl om de Wvggz snel verder te vereenvoudigen, ook in samenhang met de Wet forensische zorg (Wfz). Omdat we weten dat daar ruimte voor is. In deze brief zetten wij uiteen welke aanpassingen in het reparatiewetsvoorstel nodig zijn. Ook brengen wij nogmaals een zestal punten onder de aandacht van het ministerie, die de Wvggz met zekerheid zullen vereenvoudigen en verbeteren.

Bron: nvvp.net 

Dit bericht is 3176 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail