GGZ Nederland trekt andere conclusie dan NVvP over de jeugd-GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

9 juni 2017 – Veel kinder- en jeugdpsychiaters maken zich zorgen over kwetsbare kinderen en hun ouders of verzorgers. De NVvP geeft aan dat de kwaliteit van de hulpverlening onder druk staat en de grenzen van verantwoorde zorg in zicht komen. Dit blijkt uit een peiling van de NVvP.

Na 2,5 jaar decentralisatie brengt de NVvP met deze peiling in kaart wat de gevolgen zijn van de decentralisatie van de jeugd-ggz. De uitkomsten sluiten aan bij de bevindingen van GGZ Nederland die herhaaldelijk kenbaar zijn gemaakt bij de VNG, het Rijk en de Tweede Kamer. Door de opgelegde bezuinigingen, die vooral ten koste gaan van het gespecialiseerde deel van de jeugdhulp, worden (klinische) voorzieningen sneller afgebouwd dan kwalitatief verantwoorde ambulante functies worden opgebouwd. Het makkelijk op- en afschalen van zorg wordt hierdoor belemmerd en de kwaliteit van de Nederlandse jeugdhulp loopt gevaar.

Administratieve lasten

Daarnaast zijn de administratieve lasten veel te hoog; regio’s vallen uiteen waardoor de versnippering toeneemt. De inkoop via complexe aanbestedingstrajecten leidt tot een enorme last en vindt nog onvoldoende plaats op kwaliteit met een fair tarief. Er zijn te lange wachttijden en er is een toename van crisismeldingen. Tot slot zijn vacatures van behandelaren moeilijk in te vullen en kampt de sector met een stijgend ziekteverzuim.

Zorgen en kansen

GGZ Nederland deelt de ongerustheid van de NVvP. Voor de brancheorganisatie ligt de oplossing echter niet in het teruggaan naar de Zorgverzekeringswet en daarmee de dbc-bekostiging, zoals ruim de helft van de psychiaters in de peiling van de NVvP aangeeft. “We zien ook kansen”, zegt bestuurder Peter Dijkshoorn van GGZ Nederland. “Het is tijd voor de hele jeugdhulp om een volgende stap te zetten naar versterking van de kwaliteit tegen lagere kosten, zodat meer mensen kunnen participeren in de samenleving.” (verwoord in de notitie Passende zorg en behandeling voor jeugdigen). Dijkshoorn: “We moeten ons gezamenlijk met de ketenpartners en de VNG inspannen om de transitie te laten slagen. Zodat alle kinderen op tijd de passende hulp krijgen die zij nodig hebben. We zien dus kansen en hebben zorgen. De zorgen moeten we samen met gemeenten oplossen om de kansen te kunnen pakken.”

Bekostiging

GGZ Nederland werkt hard aan het terugdringen van de administratieve lasten. Daarnaast werken we mee aan het programma van het Rijk om duidelijkheid te krijgen over aanbesteden, zodat de grootste gekte uit het systeem gaat. Ook ondersteunen we onze leden bij de – risicovolle – overgang van dbc’s naar integrale uitvoeringsvarianten. Dit doen we door samen te werken met de VNG en ook duidelijk te maken wat belangrijk is bij de bekostiging en de borging van kwaliteit van de jeugd-ggz. Ook pleiten we voor een verlenging van de Transitie Autoriteit Jeugd (TJA)-functies en een vangnet. Voor het Tweede Kamerdebat op 8 juni vragen we aandacht voor de wachtlijsten in de zorgketen, zodat we beter kunnen leren van de regionale aanpakken en de lessons learned die om een regio-overstijgende oplossing vragen.

Arbeidsmarkt

GGZ Nederland zet zich samen met de beroepsorganisaties in om een  bestendige arbeidsmarkt te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat er voldoende opleidingsplekken zijn.

Bron: ggznederland.nl

.

Dit bericht is 3014 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail