NVvP in gesprek met Aanjaagteam verwarde personen over bijdrage van de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

verward

29 april 2016 – Terwijl nieuwsberichten over de stijging van aantal meldingen over verwarde personen onverminderd aanhouden, is de NVvP samen met GGZ Nederland in gesprek met het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ over de bijdrage die de ggz kan en wil leveren. We zijn van mening dat de ggz een belangrijke rol speelt in de triage van de problematiek van verwarde personen, maar de ggz draagt die verantwoordelijkheid niet alleen.

Eind maart vond een invitational conference plaats met bestuurders van ggz organisaties, psychiaters en geneesheer-directeuren, waarbij het grensvlak tussen de ggz zorg en het sociale domein, en het grensvlak tussen zorg en veiligheid uitgebreid werd verkend. Lang niet alle meldingen over verwarde personen zijn gerelateerd aan mensen met psychische problemen die behandeling en begeleiding van de ggz behoeven. Vaak is er ook sprake van meer of minder uitgebreide sociaal-maatschappelijke problematiek. We zijn van mening dat de ggz een belangrijke rol speelt in de triage van de problematiek van verwarde personen en kan bijdragen door snel en laagdrempelig bereikbaar te zijn met passend advies en behandeling. De ggz draagt die verantwoordelijkheid echter niet alleen. De inzet van andere actoren, zoals gemeenten, woningcorporaties en politie is noodzakelijk, bij voorkeur ook in de vorm van een 24/7-dienst.

NVvP-werkgroep Verwarde personen
Het NVvP-verenigingsbestuur is nauw betrokken bij dit dossier en participeert op verschillende niveaus in de activiteiten van het Aanjaagteam. Daarnaast hebben we een werkgroep ingesteld die, onder voorzitterschap van Elnathan Prinsen (Commissie wet- en regelgeving), een position paper opstelt over de rol van de psychiater in het sociale domein. De werkgroep geeft hiermee handvatten aan psychiaters die zich actief begeven in gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Ambulantiseringsambitie blijft overeind
Waar maatschappelijke partijen de relatie leggen tussen de toename van verwarde personen en de afbouw van bedden in de ggz, blijven GGZ Nederland en de NVvP achter hun ambulantiseringsambitie staan. Professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten zich inspannen om deze ambitie in te vullen door de inzet van kwalitatief goede en intensieve vormen van ambulante behandeling. En ook hier is het nodig dat partners in het sociale domein hun verantwoordelijkheid nemen in de ondersteuning van psychisch kwetsbare burgers.

Aanjaagteam Verwarde Personen
Het Aanjaagteam verwarde personen is in september vorig jaar door de Minister van VWS, de Minister van Veiligheid & Justitie en de voorzitter van de VNG geïnstalleerd. Dit aanjaagteam geeft uitvoering aan het plan van aanpak verwarde personen dat moet voorzien in meer aandacht voor ‘verwardheid’  in de openbare ruimte en een meer persoonsgerichte aanpak voor de betrokkenen op gemeentelijk niveau. Het aanjaagteam bestaat uit mensen die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de problematiek. Het team staat onder voorzitterschap van Mevrouw Mr. Drs. L.W.E. Spies.

Lees hier de tussenrapportage van het Aanjaagteam en de beantwoording van Kamervragen (beiden opgesteld in januari 2016).

Bron: nvvp.net

Dit bericht is 2367 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail