psychose, kwaliteit van leven ,herstel, langdurige ggz, kwaliteitsstatuut ggz, cliëntevaluatie

5 mei 2024 – In hoeverre verbeteren mensen met een psychose in hun persoonlijk herstel en kwaliteit van leven? Kenniscentrum Phrenos heeft, in samenwerking met Amsterdam UMC locatie AMC en UMCG, een meta-analyse gepubliceerd in Schizophrenia Bulletin over veranderingen over tijd in persoonlijk herstel en kwaliteit van leven bij mensen met een psychotische stoornis. De…

doeboek

26 maart 2024 – De kwaliteit van leven van mensen met langdurende psychische problemen blijft nog altijd fors achter bij die van de algemene bevolking. Triadisch werken – waarbij cliënt, diens naasten en zorgverleners met elkaar samenwerken – vergroot de kans op herstel. Vanuit deze wetenschap hebben Trimbos-instituut en kenniscentrum Phrenos met financiering van ZonMw…

veteranen, herstel, trauma, ptss

12 maart 2024 – Voor de opleiding tot verpleegkundig specialist aan de Hogeschool Utrecht heeft Ton Müller onderzoek gedaan naar welke interventies het herstel bevorderen van veteranen met aanhoudende PTSS-klachten. “Hoe kan je deze groep cliënten helpen als zij na het doorlopen van een traumabehandeling nog klachten houden?”, vroeg hij zich af. Het onderzoek is…

16 februari 2024 – Herstel is een belangrijk onderdeel van de zorg voor mensen met een psychische aandoening. In eerder kwalitatief onderzoek over de zorgstandaard Herstelondersteuning gaf drie kwart van de deelnemende teams aan dat herstelondersteuning een aandachtspunt is en dit graag willen verbeteren. Ook gaven deze teams aan dat maar in 37% sprake is…

struikelen

8 december 2023 – Op 27 februari organiseert het Waardenetwerk Zorg en Veiligheid van de Nederlandse ggz in samenwerking met Toon Walravens en Rob Deelen Videoproducties de themabijeenkomst ‘Val je terug of mag je struikelen’ in Amserfoort.  Dagelijks keren mensen die mede door hun psychiatrische problematiek risicovol gedrag hebben vertoond na een opname of detentie…

open dialoog

12 oktober 2022 – Dienke Boertien, programmamedewerker herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie Phrenos, en Floortje Scheepers, directeur Wetenschap Phrenos, hebben op Zorg&Sociaalweb een artikel gepubliceerd waarin zij pleiten voor het gebruik van Peer-Supported Open Dialogue/ Open Dialoog. Daarbij wijzen zij op de successen die in de praktijk al worden opgetekend. Open dialoog (OD) is een herstelondersteunende…

werkstress, herstel van burnout, burn-out, overvraging, congres

27 juni 2022 – De duur van het herstel van een burn-out kan variëren van dagen, maanden tot jaren. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals hoe lang de burn-out zich aan het opbouwen is, hoe intens je in een burn-out bent geraakt en hoe snel je je triggers kunt wegnemen of er mee om…

herstelondersteunende zorg, laagdrempelige steunpunten, Europese IPS-dag, IPS, hoofdzaken, wachtlijsten, rehabilitatiemethode, maatschappelijke participatie, IRB, lotgenotencontact

4 februari 2022 – Binnen het thema Zorg & Participatie wordt bij het Trimbos-instituut breed onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het verbeteren van de Nederlandse ggz. Het belang van herstelgerichte zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening wordt breed erkend. Maar toch worden essentiële elementen van herstelgerichte zorg, zoals personalisatie van zorg en structurele betrokkenheid…

familie, naasten, Kr8

11 december 2021  – KR8 (KRACHT) is een geïntegreerd herstelprogramma voor mensen met een ernstige psychische aandoening, die behandeld worden in de ambulante GGz (F-ACT). Uit Nederlands wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat met KR8-programma het aantal klinische opnamedagen van mensen met psychosegevoeligheid met maar liefst 56% kan worden verminderd in vergelijking met reguliere FACT-zorg. De resultaten…

herstel, naasten

15 oktober 2021 – Hoewel het belang van herstelgerichte zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening breed wordt erkend, worden essentiële elementen van herstelgerichte zorg, zoals personalisatie van zorg en structurele betrokkenheid van de sociale leefwereld, onvoldoende geïmplementeerd in de praktijk.  Een net verschenen Nederlandse studie in het internationaal gerenommeerde tijdschrift JAMA Psychiatry toont aan dat…

Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel

25 juni 2021  – Twaalf regionale cliëntenbelangenorganisaties, zelfregie- en herstelinitiatieven verspreid over het hele land hebben met financiële steun van ZonMW en begeleiding van het Instituut van Publieke waarden de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel opgericht.  Zij gaan zich inzetten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle Nederlanders. Onmisbare rol voor zelfregie- en herstelinitiatieven Van…

eerste psychose, psychosespectrumstoornis ,GRIP, psychotische ervaringen, psychose , PTSS, psychotische Patienten

5 juni 2021 – Zo’n veertig procent van de patiënten met langdurige psychotische aandoeningen, zoals schizofrenie, herstelt behoorlijk goed. Dat blijkt uit een groot Nederlands onderzoek naar herstel van symptomen, persoonlijke beleving en op maatschappelijk gebied. Zowel binnen de ggz als in de samenleving wordt vaak somber gedacht over  mogelijk herstel. ‘Terwijl deze uitslag aardig…