Artikel “Herstelondersteuning psychische problemen vraagt om een open dialoog”

Facebooktwitterlinkedinmail
Open dialoog (OD) is een herstelondersteunende methode die overkomt uit Finland (Seikkula et al., 2006). Traditioneel onderzoek naar de effectiviteit van OD is beperkt en om verschillende redenen matig van kwaliteit, waardoor het op dit moment niet te zeggen is of OD beschouwd kan worden als een evidence-based interventie volgens de stand der wetenschap. Echter, zoals met veel interventies in de zorg die focussen op herstel en relationeel werken, is de traditionele wijze van onderzoek doen vaak niet passend. Slechts 15 procent van alle zorg die in ziekenhuizen geleverd wordt is evidence-based. Het is daarom belangrijk ook het tweede principe van bewijs toe te passen, namelijk: stand van wetenschap en praktijk (Wieringa & Greenhaigh, 2015).
Er loopt op dit moment overigens wel een internationale randomized controlled trial (RCT) om het effect van OD op traditionele wijze aan te tonen in verschillende contexten. In deze RCT zal ook aandacht zijn voor de factoren die een te simpele opzet van onderzoek doen bij dit type interventie onmogelijk maken….

Dit bericht is 1233 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail