Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel opgericht

Facebooktwitterlinkedinmail

25 juni 2021  – Twaalf regionale cliëntenbelangenorganisaties, zelfregie- en herstelinitiatieven verspreid over het hele land hebben met financiële steun van ZonMW en begeleiding van het Instituut van Publieke waarden de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel opgericht.  Zij gaan zich inzetten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle Nederlanders.

Onmisbare rol voor zelfregie- en herstelinitiatieven
Van medicaliseren naar normaliseren, van curatie naar preventie, van zorg naar eigen regie, van individueel naar collectief, van genezing naar herstel. Maatschappij breed leeft het besef dat verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken. In deze ontwikkelingen spelen zelfregie- en herstelinitiatieven een unieke en onvervangbare rol.

Unieke context voor zelfregie- en herstelinitiatieven
Zelfregie- en herstelinitiatieven bieden een context en vrije ruimte aan mensen om, op basis van peer support, activiteiten te ondernemen die ondersteunend zijn op de weg van zingeving, herstel en meedoen. Ze gaan uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van mensen, en bieden gelegenheid tot ontmoeting, ontdekking en ontplooiing.

Zelfregie- en herstelinitiatieven hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Ieder herstelproces is persoonlijk en uniek. Het laat zich niet vangen in regels en procedures.
  • Ieder mens heeft beperkingen én mogelijkheden. Wie in de ene situatie hulpvrager is, kan in de andere hulpgever zijn. Daarom werken zelfregie- en herstelinitiatieven op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
  • Ervaringskennis speelt in herstel een cruciale rol. Een gedeelde ervaring maakt een diepere verstandhouding mogelijk.
  • Ervaringsdeskundigheid is een professionele deskundigheid. Ervaringsdeskundigheid wordt verworven uit de eigen ervaring én reflectie op de eigen ervaring en die van anderen. De ervaringsdeskundige is een inspirator en een rolmodel.

De leden van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel (NvZH), bezitten een schat aan expertise op het gebied van ervaringskennis en herstel. Zij hebben een verbindende positie op het grensvlak van sociaal domein en zorg en stellen daarin de leefwereld van burgers centraal. “Wij zijn, omdat we werken vanuit onze eigen ervaring, ten diepste gemotiveerd om de positie van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid te verbeteren. En we stellen daarom graag onze expertise ter beschikking”.  In de weg naar oprichting en verdere toekomst trekt de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel samen op met MIND .

Koningin Maxima maakte ook bekend dat ze zich de komende jaren, samen met het Oranjefonds en MIND, verbindt aan het thema Mentale Gezondheid.

Bron: persbericht /Pamflet branchevereniging

Dit bericht is 4125 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail