Familie en Naasten betrokkenheid integraal onderdeel van KR8

Facebooktwitterlinkedinmail

11 december 2021  – KR8 (KRACHT) is een geïntegreerd herstelprogramma voor mensen met een ernstige psychische aandoening, die behandeld worden in de ambulante GGz (F-ACT). Uit Nederlands wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat met KR8-programma het aantal klinische opnamedagen van mensen met psychosegevoeligheid met maar liefst 56% kan worden verminderd in vergelijking met reguliere FACT-zorg. De resultaten van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door dr. Mark de Jong (psychiater Yulius GGZ) en prof. dr. Niels Mulder (Erasmus MC / Parnassia Groep), werden gepubliceerd in het vaktijdschrift BMC Psychiatry.

Onlangs is de nieuwe generieke module Naasten gepubliceerd door Akwa GGZ. Deze generieke module gaat over de samenwerking met en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek. Herstellen doe je immers samen met naasten en in je eigen omgeving. Maar hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk? De generieke module zegt hierover: ”In de zorg is er dan ook grote behoefte aan concrete handvatten hoe de samenwerking tussen patiënt, naaste(n) en professional kan worden geoptimaliseerd.”

Herstel en de rol van Familie en Naasten

De werkwijze waarin een optimale samenwerking tussen cliënt, naaste(n) en professional wordt nagestreefd, wordt triadisch werken genoemd. Deze triadische werkwijze is als integraal onderdeel in de KR8-methode verankerd. Vanaf de intake tot en met het moment waarop de deelnemer met zijn/haar eigen persoonlijk herstelplan uitstroomt uit KR8 worden naasten actief bij het herstelproces betrokken. Naast psycho-educatie voor deelnemers aan het KR8-programma voorziet de KR8-methode ook in educatie voor naasten. Er worden tijdens het programma diverse bijeenkomsten georganiseerd dóór deelnemers vóór en mét hun naasten. In deze bijeenkomsten wordt aan de hand van een speciaal voor dit doel ontwikkeld werkboek waardevolle algemene informatie, informatie over de KR8-methode en veel praktische tips gegeven. 

Naast een grote behoefte aan informatie en praktische tips wordt ook het familie-lotgenoten contact tijdens deze bijeenkomsten zeer gewaardeerd. Het wordt als heel waardevol ervaren dat naasten van deelnemers aan het programma bij diverse gelegenheden ervaringen kunnen delen met elkaar. Het sluitstuk van de KR8-methode is de bijeenkomst waarin de deelnemer zelf zijn/haar persoonlijke herstelplan bespreekt met naasten en de behandelaar/case manager. Hierbij is het doel om verbinding te maken tussen de eigen kracht van de deelnemer en de kracht van naasten. Er worden concrete afspraken gemaakt over hoe zij elkaar kunnen versterken om zo de plannen voor de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Omdat dit ook centraal staat in de resourcegroepen methodiek (RACT), zou KR8 een heel mooi vervolg kunnen krijgen in een resourcegroep, waarbij het persoonlijke herstelplan een vanzelfsprekend agendapunt is.

KR8 is een nieuw herstelprogramma voor cliënten die worden behandeld en begeleid via ambulante FACT- of gebiedsteams. Het programma is gebaseerd op de unieke KR8-methode waarbij verschillende effectieve interventies in een logische onderlinge samenhang methodisch, gestructureerd en groepsgewijs wordt aangeboden. Het KR8-programma wordt inmiddels in een toenemend aantal GGZ-instellingen met veel succes en naar volle tevredenheid van zowel deelnemers, familie en naasten en zorgprofessionals toegepast. Ga voor meer informatie en contact naar www.KR8nederland.nl.

Voor de resultaten van het Nederlandse onderzoek: https://rdcu.be/bM65T

Bron persbericht

Dit bericht is 2307 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail