peer expertise, ervaringsdeskundigheid

23 december 2019 – Er startten bijna 40 kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen. Inmiddels is er een verkenning opgezet naar de verschillende vormen van ervaringsdeskundigheid in deze initiatieven, uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, onder leiding van (ervaringsdeskundige) projectleider Dr. Alie Weerman. Het ZONm project Verkenning inzet ervaringsdeskundigen betreft een tweeledige verkenning met twee doelstellingen: Een verkenning naar het…

4 augustus 2018 – Ervaringsdeskundigen die patiënten helpen met zelfmanagement kunnen het aantal heropnames na een acute psychiatrische crisis verminderen. Dit lijkt het resultaat van gerandomiseerd onderzoek van Sonia Johnson e.a. dat in The Lancet staat, zo meldt Medisch Contact De Britse onderzoekers includeerden 441 mensen die onder behandeling van een crisisteam waren. Na ontslag…

20 mei 2016 – ‘Ruimte voor Peer Support!’ Dat is de titel van het onderzoek naar de totstandkoming van het Enik Recovery College in Utrecht, dat gisteren gepresenteerd werd ter ere van de eerste verjaardag van het College.  Het Trimbos-instituut heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de totstandkoming van één van de eerste Recovery Colleges…

  19 april 2016 – Binnen enkele weken is het maximale aantal deelnemers van 500 ingeschreven voor de eerste Dag van de Ervaringsdeskundige, vrijdag 22 april in Venlo. Volgens de organisatoren dé bevestiging dat hun beroep steeds meer vorm en erkenning krijgt. Tijdens een debat over het thema van de dag, ‘Ervaringsdeskundigheid in de wijk’,…

15 april 2016 – De ervaringsdeskundigen zijn bezig aan een onstuitbare opmars in de psychiatrie, de zorg en het welzijnswerk. Daarbij zetten zorgorganisaties of gemeenten mensen in die zelf ervaring hebben met bijvoorbeeld dakloosheid, depressie, verslaving of armoede , zo meldt o.a. de Volkskrant.  Er zijn al veel opleidingen voor ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg….