Ervaringsdeskundige jongeren: Zet ons beter in!

Facebooktwitterlinkedinmail

22 juni 2021 – Jongeren die als ervaringsdeskundige actief zijn in de jeugdzorg merken dat dit een positief effect heeft op hun persoonlijke ontwikkeling. Maar over de manier waarop zij worden ingezet, zijn ze niet altijd te spreken. Dat blijkt uit een onderzoek van ExpEx, Stichting Alexander en het Nederlands Jeugdinstituut. Het rapport ‘Gelijkwaardig, eigen en wijs’ schetst wat de inzet van ervaringsdeskundigen oplevert en wat er nog te verbeteren valt.

Zelf iets leren, iets betekenen voor andere jongeren en de jeugdzorg helpen verbeteren, dat zijn de belangrijkste redenen voor jongeren om actief te worden als ervaringsdeskundige. Het rapport ‘Gelijkwaardig, eigen en wijs’ schetst wat de inzet van ervaringsdeskundigen oplevert en wat er nog te verbeteren valt.

Jongeren interviewen jongeren

‘Mooi aan dit onderzoek is dat jongeren zelf 21 ervaringsdeskundige jongeren hebben geïnterviewd. Die jongeren komen zelf aan het woord over wat er goed gaat en wat beter kan in de praktijk’, vertelt Nikki Udo van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Wie weten dat beter dan de jongeren om wie het gaat?’

Onuitgesproken verwachtingen

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is een betrekkelijk nieuw fenomeen in de jeugdzorg. De geïnterviewde jongeren die als ervaringsdeskundige worden ingeschakeld, vertellen dat zij vaak oplopen tegen onduidelijke doelen, onuitgesproken verwachtingen en vooroordelen van professionals en beleidsmakers. Ook missen ze soms begeleiding of intervisie vanuit de organisaties die hen inschakelen.

“We stellen voor in gesprek te gaan over hoe ervoor gezorgd kan worden dat het initiatief niet vooral ligt bij de instanties die ervaringsdeskundigen ‘betrekken’ en inzetten, maar dat ervaringsdeskundige jongeren zichzelf inzetten. Hierbij kan gesproken worden over eigenaarschap: wie heel welke rol is waarvoor verantwoordelijk om de beweging verder te brengen en meer impact te laten hebben?” aldus de initiatiefnemers.

‘Ga als gemeente, organisatie of professional vooral aan de slag met de verbeterpunten die ervaringsdeskundige jongeren noemen’, adviseert Udo. ‘Het inzetten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid levert op verschillende vlakken veel op.’

Bron: Nederland Jeugdinstituut; Stichting Alexander; Stichting ExpEx

Meer informatie

Dit bericht is 1983 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail