IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling, gegevensuitwisseling, IZA, Vincent van Gogh, loonsverhoging ggz, IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

14 oktober 2023 –  Op woensdag 11 oktober debatteerde de Tweede Kamer met demissionair ministers Kuiper en Helder en met demissionair staatssecretaris Van Ooijen over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Aan de orde kwamen onderwerpen als de doelstellingen van het IZA, administratielast, digitalisering en de knellende arbeidsmarkt. Algehele tendens vanuit de Tweede Kamer:…

arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

21 april 2023 – Op woensdag 19 april debatteerde de Vaste Commissie voor VWS met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over de ggz en suïcidepreventie. De Nederlandse ggz schreef ter voorbereiding een brief aan Kamerleden. Daarin vroegen wij aandacht voor de viervoudige druk op de sector: financiële druk, een knellende arbeidsmarkt, toename van de…

HULPVRAAG,

20 februari 2023 – Steeds meer mensen kampen met psychische klachten, zo toont recent NEMESIS onderzoek aan.  Is er daadwerkelijk sprake van een stijging, of gaat het om gelijkblijvende getallen? Hoe moet de ggz anders worden georganiseerd? Deze vragen staan centraal in het rondetafelgesprek op woensdag 22 februari in de Tweede Kamer, een initiatief van…

suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

10 februari 2023 – Op woensdag 8 februari debatteerde de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid met minister Weerwind over het gevangeniswezen en TBS. Kamerleden en de bewindspersoon spraken onder meer over de capaciteitsproblematiek en het personeelstekort in de Forensische Zorg. Brief Forensisch Netwerk Het Forensisch Netwerk, een samenwerking van de Nederlandse ggz, Valente en…

participatiewet, handicap, VN-verdrag, werk, arbeidsbeperking, betaald werk, participatie, arbeidsparticipatie

9 juli 2022 –  Op maandag 27 juni jl. is een uitgebreid Kamerdebat gevoerd over de kabinetsagenda ‘Breed Offensief’ en de Participatiewet. Vanuit MIND is hier inbreng voor geleverd door middel van een gezamenlijk manifest namens de Werkcoalitie en een brief met belangrijke aandachtspunten en wijzigingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De minister had in…

suïcidepreventie. GZ-psychologen, controversieel, zorgstelsel, 113, suicidecijfers, jeugddebat, mentale gezondheidscentra, rondetafelgesprek, toegang ggz, IZA, Wet langdurige zorg , forensische zorg, kamerdabat medische preventie, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp, aanpak mentale gezondheid, wachttijden, preventie, preventiedebat, debat over ggz, kabinet, recht op uitkering

3 juni 2022 –  Tijdens het tweeminutendebat ggz op dinsdag 31 mei zijn een aantal moties ingediend. Zo probeerden Kamerleden minister Helder ertoe te bewegen om sluiting van ggz-afdelingen te voorkomen terwijl de NZa onderzoek doet naar de oorzaken van de sluiting. De NZa kijkt daarbij of er een patroon zit van oorzaken die instellingen…

fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

21 november 2091 – De decentralisatie van de jeugdzorg wordt niet teruggedraaid, maar ‘bijgestuurd en afgemaakt’. Met die woorden probeerde minister De Jonge (VWS) tijdens het debat over de jeugdbegroting zorgen bij gemeenten weg te nemen. Maandag debatteerde de Tweede Kamer met ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) over de jeugddelen van de begrotingen…

23 juni 2017 – Zorgvuldigheid moet vooropstaan bij een euthanasieverzoek van een psychiatrisch patiënt. Minister Schippers (Volksgezondheid) ziet geen reden om te twijfelen aan de huidige praktijk. Hoe om te gaan met psychiatrische patiënten die dood willen? Schippers en de Kamer zijn het erover eens dat bij euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten grote zorgvuldigheid geboden is….

10 februari 2017 – Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Op maandag 20 februari a.s. debatteren woordvoerders zorg van tien politieke partijen over dit belangrijke thema in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Het Grote Zorgdebat ‘Zorg voor de toekomst’ dat wordt georganiseerd door…