Forensisch Netwerk stuurt Kamerleden bundel voor debat

Facebooktwitterlinkedinmail

26 januari 2024 –  Op 15 februari gaat de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid in debat met minister Weerwind over het gevangeniswezen en TBS. Het is de eerste keer dat het parlement in nieuwe samenstelling over dit onderwerp spreekt. Het Forensisch Netwerk heeft hiervoor een informatiebundel samengesteld. 

Kennisbundel met inbreng
Het Forensisch Netwerk, een samenwerking van de Nederlandse ggz, Valente, VGN, TBS Nederland en Verslavingskunde Nederland, heeft ter voorbereiding Kamerleden een informatiebundel gestuurd. De bundel bestaat uit een eerste deel met recente cijfers en de belangrijkste kernthema’s over forensische zorg. In het tweede deel gaan we nader in op het versterken van de keten en capaciteit, een thema dat ook tijdens het commissiedebat waarschijnlijk wordt besproken. Daarin enkele oplossingsrichtingen waarvoor wij politieke steun vragen.

Druk op capaciteit en de keten
Snel na de val van kabinet-Rutte IV kwam de Nederlandse ggz al met een verkiezingspamflet. Daarin schreven wij: “Nederland heeft wereldwijd bezien een uniek stelsel waarin mensen met mentale problematiek zorg en hulp krijgen. Zowel binnen de reguliere ggz als binnen de forensische zorg en het beschermd wonen bestaan er verschillende vormen van zorg met uiteenlopende beveiligingsniveaus. Mede dankzij deze ketenzorg borgen wij in Nederland zowel de veiligheid van de samenleving als die van cliënten, en dragen we bij aan een zo klein mogelijke kans op terugval (recidive) en risico op probleemgedrag. Maar: de doorstroom en capaciteit van deze keten staan onder druk.”

Recent kreeg het gebrek aan doorstroom en capaciteit politieke aandacht na een artikel in de Telegraaf waaruit bleek dat er soms ggz-cliënten zonder juridische titel toch in forensische zorg verblijven. Exact dit soort verstoppingen in de keten wil het Forensisch Netwerk helpen oplossen met politieke steun.

De Nederlandse ggz en de andere partners van het Forensisch Netwerk gaan het commissiedebat op 15 februari met interesse volgen.

Meer informatie

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1020 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail