Moties over ggz in de Tweede Kamer

Facebooktwitterlinkedinmail

3 juni 2022 –  Tijdens het tweeminutendebat ggz op dinsdag 31 mei zijn een aantal moties ingediend. Zo probeerden Kamerleden minister Helder ertoe te bewegen om sluiting van ggz-afdelingen te voorkomen terwijl de NZa onderzoek doet naar de oorzaken van de sluiting. De NZa kijkt daarbij of er een patroon zit van oorzaken die instellingen ertoe brengen een sluiting te overwegen.

Lees de volledige lijst moties terug. Dinsdag 7 juni wordt er gestemd.

25424-611 Motie d.d. 31 mei 2022 – E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid Motie van het lid Westerveld c.s. over ervoor zorgen dat geen enkele ggz-instelling sluit tot de NZa klaar is met haar analyse

25424-612 Motie d.d. 31 mei 2022 – R. Raemakers, Tweede Kamerlid Motie van het lid Raemakers over in gesprek gaan met betrokken partijen over hoe de transfermechanismen beter kunnen gaan functioneren

25424-613 Motie d.d. 31 mei 2022 – J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van den Berg c.s. over de mogelijkheid van betaalde ervaringsdeskundigen verder onder de aandacht brengen

25424-614 Motie d.d. 31 mei 2022 – J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid Motie van de leden Van den Berg en De Neef over structurele monitoring van het zorgaanbod

25424-615 Motie d.d. 31 mei 2022 – C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van der Plas over het openhouden van de Centra voor Psychotherapie

25424-616 Motie d.d. 31 mei 2022 – C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid Motie van het lid Van der Plas over het ondersteunen van de medewerkers van CvP Lunteren

Petitie en media-aandacht

In de avond na het tweeminutendebat publiceerde de NOS een artikel en een item in het 20-uur-journaal. Daarin vermelde het medium dat minister Helder geen mogelijkheden ziet om de sluiting en inkrimping van zeer gespecialiseerde klinieken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te voorkomen. Het tweeminutendebat kreeg zodoende meer media-aandacht dan het commissiedebat ggz zelf, mogelijk omdat er die dag ook een petitie werd ingediend door actiegroep ‘Red de GGZ’.

Moties

In een aantal moties werd de minister verzocht om sluitingen uit te stellen of te voorkomen. Daarnaast diende D66 een motie in die vraagt om meer steun om de transfermechanismes te versterken en om de triage en diagnose aan de voorkant steviger in te richten. Deze motie, die door de minister ‘oordeel kamer’ kreeg en daarmee grote kans heeft om aangenomen te worden, kan de Nederlandse ggz van harte steunen.

Uiteraard volgen wij de stemmingsuitslag op de voet. Bovendien blijven we met veel interesse kijken naar het Integraal Zorgakkoord en de ‘Toekomstagenda Ggz’, twee processen waar minister Helder in het ggz-debat meermaals naar verwees. Zeker nu dit proces tijdelijk is stilgelegd, zijn wij net als Kamerleden benieuwd wanneer er concrete stappen worden gezet in het versterken van de ggz.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 2046 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail