Zorgen over capaciteit en personeel in Forensische Zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

10 februari 2023 – Op woensdag 8 februari debatteerde de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid met minister Weerwind over het gevangeniswezen en TBS. Kamerleden en de bewindspersoon spraken onder meer over de capaciteitsproblematiek en het personeelstekort in de Forensische Zorg.

Brief Forensisch Netwerk
Het Forensisch Netwerk, een samenwerking van de Nederlandse ggz, Valente en VGN, stuurde een brief aan de Kamer ter voorbereiding op het debat. Daarin werden niet enkel de zorgen over de capaciteit en personeelstekorten gedeeld, maar ook enkele constructieve voorstellen gedaan.
Een live-twitterverslag over dit debat lees je terug via het Twitteraccount van de Nederlandse ggz.

Omvangrijk
Het onderwerp was te omvangrijk voor de ingeplande drie uur met de minister en negen Kamerleden (Markuszower, PVV; Ellian, VVD; Mutluer, PvdA; Ceder, CU; Eerdmans, JA21; Hijink, SP; Van der Staaij, SGP; Sneller, D66 en Kuik, CDA). Aan een tweede termijn kwam men niet toe, maar er is wel een tweeminutendebat aangevraagd door Ellian. Dat betekent dat de Kamer met moties zal komen over deze onderwerpen. Dit debat zal later worden ingepland en wij volgen de uitslagen op de voet.

Waardering TBS en stelsel van forensische zorg
Uit de inbreng van zowel de minister als van Kamerleden klonk enorme waardering door. Waardering voor het personeel dat in deze sector werkt, maar ook voor de unieke combinatie van straffen, behandelen en resocialiseren. Dat verlaagt de recidive en verhoogt de veiligheid. Wel klonk in de inbreng de zorg door dat dit stelsel onder hoge druk staat.

Punten uit brief
De minister erkent zowel de druk op capaciteit als op personeel. Hij betrekt de mogelijkheden van technologische innovaties nadrukkelijk in de toekomstscenario’s voor de keten die hij momenteel met andere ministeries en veldpartijen uitwerkt. Een afvaardiging van het Forensisch Netwerk sluit ook aan bij de sessies over de toekomstscenario’s. Ook het bevorderen van de doorstroom in de keten, door betere aansluiting op Wmo en Wlz, komt terug in deze toekomstscenario’s. De integrale blik waar het Forensisch Netwerk in haar brief om vraagt, moet dus in de latere voorgangsbrieven forensische zorg van de minister terug te zien zijn.

Fokkens-regeling
Eén van de suggesties uit de brief van het FN was het herinvoeren van de ‘Fokkens-regeling’: het verkorten van de tijd in het gevangeniswezen en eerder starten met behandelen in de forensische zorg. Hierdoor neemt de behandelduur (en de kosten) af, stroomt een patiënt eerder door en zal recidive afnemen. De minister wil hier wel naar kijken, maar uit daarbij wel zijn aarzelingen. Hij wil ten eerste niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Ten tweede vindt hij dat een dergelijke maatregel het vergeldende karakter dat óók onderdeel is van een uitspraak mogelijk onder druk zet. Hij zegt toe dit aan de orde te laten komen in zijn gesprek met de Raad van de Rechtsspraak.

Meer punten uit het debat lezen?
U kunt op de Tweede Kamerpagina ook het tekstverslag lezen of het volledige debat terugkijken.

Toezeggingen
De minister heeft meerdere toezeggingen gedaan in de vorm van aangekondigde voortgangsbrieven, waaronder:

  • 1e kwartaal: voortgangsbrief handelen en detentie;
  • 2e kwartaal: voortgangsbrief gevangeniswezen;
  • 3e kwartaal voortgangsbrief FZ (met o.a. terugkoppeling over de manier van bekostiging FZ en eventueel overwegen werken met beschikbaarheidsfinanciering en de invoer van de eigen bijdrage -met een streven van 2024-, periodieke publicatie van cijfers in FZ zoals recidive/misdrijven);
  • Met de ministeries BZK en VWS en veldpartijen (waaronder leden van het Forensisch Netwerk) is de minister toekomstscenario’s voor de (forensische) zorgketen aan het bekijken, waarbij interventies op de langere termijn, hun impact, en de schommelende vraag en aanbod naar FZ worden meegenomen. Daarover volgt voor het einde van 2023 informatie naar de Tweede Kamer.
  • Niet opgenoemd door de voorzitter van de commissie: de minister zegt toe in zijn gesprekken met de Raad voor de Rechtspraak ook de gedachte achter de Fokkens-regeling te bespreken.

De Nederlandse ggz volgt de voortzetting van dit debat met veel interesse.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 940 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail