Kamerleden raken ggz in laatste debat met Dijkstra over zorgverzekeringstelsel

Facebooktwitterlinkedinmail

21 juni 2024 – Op woensdag 19 juni debatteerde de Tweede Kamer met minister Dijkstra voor medische zorg over het zorgverzekeringstelsel. Er kwamen discussiepunten aan het licht die van belang zijn voor de ggz-sector. Hier bespreken we de kernpunten die daar specifiek betrekking op hebben.

Lange wachttijden in de GGZ
Kamerlid Jansen (NSC) benadrukte dat de wachttijden in de ggz vaak langer zijn dan de gestelde normen, zoals ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in april rapporteerde. Ze stelt dat er een noodzaak is tot bredere contractering van zorg. Ze vraagt om betere toegang voor kleine zorgaanbieders tot contractering om zo de capaciteit te vergroten en wachttijden te verkorten. Binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn er afspraken gemaakt om dit proces te verbeteren.

Minister Dijkstra beantwoordde in het debat vragen over de uitdagingen die vrijgevestigde zorgaanbieders ervaren bij het verkrijgen van contracten met zorgverzekeraars. Er wordt gekeken naar manieren waarop kleine aanbieders gezamenlijk kunnen onderhandelen, zonder in conflict te komen met mededingingsregels.

Zorgplicht en budgetplafonds
Een belangrijk discussiepunt was het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars en het gebruik van budgetplafonds in contractering. Minister Dijkstra benadrukte dat hoewel budgetplafonds nuttig kúnnen zijn om de capaciteit te beheren, er ruimte moet zijn om deze plafonds te doorbreken als er onvoldoende passende zorg beschikbaar is voor cliënten. De Kamer geeft mee dat de zorgverzekeraars hier flexibeler mee moeten omgaan om te voorkomen dat patiënten de dupe worden van bureaucratische beperkingen. De minister gaf daarnaast aan dat er gewerkt wordt aan verbeteringen in de zorgbemiddeling, waarbij zorgverzekeraars hun verzekerden helpen sneller passende zorg te krijgen.

Kritiek op gereguleerde marktwerking
Tijdens het debat weerklonk veel kritiek op de marktwerking in de zorg. SP-Kamerlid Dijk stelde dat de huidige marktwerking in de zorg onhoudbaar is -een bekend standpunt van die partij- en dat er kritisch gekeken moet worden naar de contractering. Ook Bushoff (GL-PvdA) laakte de hoeveelheid polissen. Andere partijen raken diverse punten aan waarop ze de werking van het zorgverzekeringstelsel ontoereikend vinden. Er werd gepleit voor een serieuze aanpak van de zorgplicht door verzekeraars, om te zorgen dat deze meer dan een formaliteit wordt. Hoewel de zorgplicht een open norm is, kunnen zorgverzekeraars een aanwijzing krijgen en bij niet-naleving een last onder dwangsom. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars hun verplichtingen nakomen en dat er consequenties zijn als dit niet gebeurt. Dit kan helpen om de kwaliteit van zorg voor ggz-patiënten te verbeteren en te waarborgen.

Toezeggingen en tweeminutendebat
Er wordt een tweeminutendebat aangevraagd door Kamerlid Dijk (SP). Dat betekent dat er waarschijnlijk nog moties worden ingediend naar aanleiding van dit debat.

Verder heeft de minister enkele toezeggingen gedaan:

  • Brief over laatste stand van zaken rond Co-med, uiterlijk eind volgende week. Inclusief vragen over bevoegdheid NZa om overnames te verbieden gedurende een lopend onderzoek;
  • Brief aan de Tweede Kamer over vragen rondom fysiotherapie, voor einde van het jaar.

De Nederlandse ggz zal het inbrengen van -en stemmingen over- moties  met betrekking tot het zorgverzekeringstelsel met interesse volgen.

Het volledige debat en stenogram kunt u hier terugvinden of kijkt u via DebatDirect terug.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 988 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail