Het Grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst!

Facebooktwitterlinkedinmail

10 februari 2017 – Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Op maandag 20 februari a.s. debatteren woordvoerders zorg van tien politieke partijen over dit belangrijke thema in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Het Grote Zorgdebat ‘Zorg voor de toekomst’ dat wordt georganiseerd door 25 organisaties in de zorg vindt plaats in het congrescentrum NBC in Nieuwegein. Het debat is vrij toegankelijk voor ieder die zich betrokken voelt bij in de gezondheidszorg in Nederland.

De vier belangrijkste thema’s zijn de patiënt/cliënt in relatie tot de professional, de samenwerking in de keten, de arbeidsmarkt en preventie.

  • Hoe bieden we meer maatwerk aan patiënten en cliënten?
  • Leveren we de juiste zorg op de juiste plaats?
  • Hoe pakken we de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt aan?
  • En bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het gaat om preventie?

Deze en andere vragen staan centraal waarbij de politici voor scherpe keuzes gesteld. De (kandidaat)-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn Arno Rutte (VVD), Mona Keijzer (CDA), Linda Voortman (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Pia Dijkstra (D66), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Léonie Sazias (50PLUS), Karen Gerbrands (PVV) en een vertegenwoordiger van de PvdA. Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut. Medisch cabaretier Michiel Peereboom verzorgt een intermezzo.

Wilt u hierbij aanwezig zijn?
U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor dit debat. De ontvangst is vanaf 15:00 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat duurt van 16:00 tot 18:15 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en hapje met elkaar na te praten.

Deelnemende organisaties
ActiZ, ANBO, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ieder(in), KBO-PCOB, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, Landelijk Platform GGz, LHV, NFU, NVM-mondhygiënisten, NVvP, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SGF, VGN, Voedingscentrum, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland.

Dit bericht is 2918 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail