Pesten op het werk kan ernstige gevolgen hebben

Facebooktwitterlinkedinmail

pesten

Wie denkt dat pesten alleen onder kinderen voorkomt heeft het mis. Ook onder volwassenen wordt gepest, al komt dat niet altijd tot uiting door schelden, duwen en trekken. Pesten kan ook bij volwassenen ernstige gevolgen hebben. Vaak gebeurt het in groepsverband en grijpen omstanders niet of nauwelijks in, waardoor degene die gepest wordt geen enkele steun ervaart.

Hulp zoeken

Langdurig pesten kan leiden tot ernstige psychische problemen als angststoornissen en PTSS (posttraumatische-stressstoornis). Het kan iemand voor het leven beschadigen. Het is van belang erover te praten en zo snel mogelijk hulp te zoeken.

Hatelijke e-mails

Hoewel ook volwassenen worden gepest om hun uiterlijk of ‘afwijkende’ gedrag, behelst pesten op het werk meer. Het kan gaan om (seksuele) intimidatie door collega’s of leidinggevende, het sturen van hatelijke e-mails of het buitensluiten van een collega, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat hij of zij ontslag neemt. Soms heeft het pesten weinig met het slachtoffer te maken en is het een uitlaatklep voor frustraties binnen een groep. In werksituaties komt pesten vaak voor als er veel competitie is.

Pesten op het werk wordt vaak onderschat. Maar wist u dat het een van de voornaamste redenen is waarom mensen ontslag nemen of zich (vaak voor langere tijd) ziek melden?

In Nederland hebben maar liefst 1,1 miljoen werknemers te maken (gehad) met ongewenst gedrag van collega’s en worden 100.000 werknemers systematisch gepest. Omdat pesten en (seksuele) intimidatie op het werk dramatische gevolgen kunnen hebben besteedt hulplijn Korrelatie van Fonds Psychische Gezondheid specifiek aandacht aan deze vorm van pesten.

Wat is eraan te doen?

Praat erover!
Slachtoffers praten zelden uit zichzelf over pesterijen. Ze hebben vaak het gevoel dat het hun eigen schuld is. Ze schamen zich, of denken dat praten toch niet helpt. Ze zijn bang dat het pesten erger wordt als uitkomt dat ze erover praten, of dat ze niet serieus worden genomen. Maar zwijgen houdt pesten juist in stand. Alleen door het pesten bekend te maken, kan het stoppen. Als collega of leidinggevende kunt u een helpende hand bieden en bijvoorbeeld verwijzen naar de Arboarts of de afdeling P&O.

Cultuurverandering
Als er ergens gepest wordt, is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan een cultuurverandering. Leidinggevenden of mediators spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens groepsgesprekken kan het slachtoffer aangeven wat het pesten met hem of haar doet en erop aandringen te stoppen met het pesten.

Gedragscode
Diverse bedrijven hebben een gedragscode. Op grond hiervan kunnen mensen aangesproken worden op afspraken over gedrag, ook door elkaar.

Bel Korrelatie
Wordt u gepest of kent u iemand die gepest wordt? Bel anoniem de hulpverleners van Korrelatie via 0900-1450 (ma-vr van 9:00-18.00 uur, € 0,15/min) of mail/chat via www.korrelatie.nl. Zij kijken samen met u wat de beste aanpak voor u is.

Bron: gezondondernemen.zilverkruis.nl 

Dit bericht is 35222 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail