Anderhalf miljoen voor onderzoek naar invloed van pesten op het brein

Facebooktwitterlinkedinmail

11 september 2019 – Mateo Giletta, onderzoeker van Tilburg University heeft  een prestigieuze ERC Starting Grant van minimaal 1,5 mln euro in de wacht gesleept. Matteo Giletta (Ontwikkelingspsychologie) krijgt de ERC-grant voor onderzoek naar pesten:  Outside-in: How Bullying in Adolescence Gets Into The Mind and Under the Skin.

Hoe werkt pesten in op het brein en de genen van pubers?
Gepest worden is een belangrijke stressfactor voor veel pubers met negatieve gevolgen voor de gezondheid. Zij lopen een groter risico op mentale en fysieke gezondheidsproblemen, die zelfs tot in de volwassenheid kan doorgaan. Dat pesten zulke schadelijke gevolgen kan hebben is nog onderbelicht, waardoor preventiemaatregelen en interventies achterblijven.

Giletta richt zich op deze ernstige tekortkoming en gaat eerder onderzoek uitbreiden. Hij zal het ‘echte’ leven van pubers onderzoeken en de mechanismen blootleggen die leiden tot de negatieve effecten van pesten. Giletta hanteert een multilevel perspectief om de wisselwerking tussen psychologische en biologische processen en hun verloop in de tijd te onderzoeken.

Invloed op de genen

Hij onderzoekt verder of pesten de ‘genexpressieprocessen’ beïnvloedt, wat resulteert in een genexpressieprofiel dat het risico op gezondheidsproblemen verhoogt. Matteo maakt daarbij gebruik van een longitudinale meting van het ‘burst design’, zodat kan worden bekeken hoe blootstelling aan pesten in de loop van de tijd invloed kan hebben op de processen in het brein. Matteo zal psychologisch (emotioneel) en fysiologisch (HPA-as) functioneren in situ evalueren, en transcriptionele profilering gebruiken om te kijken hoe genexpressie verandert in de pubertijd door pesten.

Tweelingen

In een tweede studie maakt Matteo gebruik van gegevens uit het Nederlands Tweelingenregister om monozygote tweelingen te identificeren die van elkaar verschillen in hun geschiedenis van victimisatie in de adolescentie en hun genexpressieprofielen te onderzoeken in de vroege volwassenheid, rekening houdend met genetische afwijkingen. Het onderzoek moet nieuwe inzichten bieden over de interacties tussen psychologische, fysiologische en moleculaire processen, die maken dat pesten inwerkt op het brein en de genen van pubers.

Bron: tilburguniversity.edu

Dit bericht is 3103 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail