cyberpesten, volgger

4 juli 2023 –  Cyberpesten of online pesten is nog steeds een probleem dat heel wat kinderen en jongeren treft. Slachtoffer zijn van cyberpesten gaat vaak samen met ernstige mentale gezondheidsproblemen. Onderzoekers van de Tilburg University willen sociale media influencers inzetten om cyberpesten tegen te gaan. Influencers hebben het potentieel om succesvol antipestboodschappen te verspreiden…

online pesten, online kwetsend gedrag , asociaal gedrag, online, pestgedrag, psychische geweld, cyberpesten, pestgedrag, leer te durven, angst

23 november 2022 – Zes onderzoekers van de Radboud Universiteit ontvangen een Starting Grant van de Europese onderzoeksraad (ERC). Deze subsidie van 1,5 miljoen stelt hen in staat om hun eigen onderzoeksgroepen op te zetten. ERC Starting Grants worden jaarlijks uitgereikt aan getalenteerde jonge onderzoekers die twee tot zeven jaar geleden zijn gepromoveerd. De gehonoreerden…

online kwetsend gedrag

16 november 2022 – Online kwetsend gedrag komt steeds vaker voor. Niet alleen bekende Nederlanders zoals politici hebben er last van maar het komt ook voor onder jongeren. Het (online) opkomen voor slachtoffers gebeurt niet altijd blijkt uit onderzoek van dr. Esther Rozendaal en dr. Chiara de Jong. De onderzoeksresultaten kwamen voort uit een survey-onderzoek…

online pesten, online kwetsend gedrag , asociaal gedrag, online, pestgedrag, psychische geweld, cyberpesten, pestgedrag, leer te durven, angst

5 november 2022 –  Digitale mediagebruikers tussen de 16 en 80 jaar komen op sociale media niet voor elkaar op als ze zien dat iemand publiekelijk wordt vernederd, buitengesloten of genegeerd. Terwijl zeventig procent vindt dat we anders met elkaar om moeten gaan online en er wel degelijk iets aan online kwetsend gedrag te doen…

LHBT-jongeren, trauma, seksuele minderheden

19 december 2021 – Suïcidepogingen komen onder Nederlandse LHB-jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. En transgenderjongeren doen maar liefst 10 vaker zo’n poging dan niet-transgenderjongeren. Wat kunnen we eraan doen? Op 18 november gingen experts hierover in gesprek tijdens het mini-symposium ‘Suïcidepreventie onder LHBT-jongeren’. Het hoge aantal suïcidepogingen onder LHBT-jongeren is verontrustend…

Positieve psychologie, bipolaire stoornis, kindertelefoon, online kindermisbruik, depressielijn, Grow It! app, MIND Korrelatie, de luisterlijn, kindertelefoon, zelfmoordpreventie, keuzehulpen, app, de kindertelefoon, ggz-appwijzer, wacht @ctief, wachtlijsten

24 september 2021 – Vanaf het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown is het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten explosief gestegen. Het aantal steeg van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag afgelopen april. Dat is een stijging van bijna 50%. “Deze cijfers zijn ongekend. Het lijkt of…

psychisch en emotioneel geweld, kindermishandeling, pesten, huiselijk geweld, kindermishandeling, emotionele mishandeling, huiselijk geweld, kindermishandeling

18 juni 2021 – 1 op de 10 leerlingen wordt regelmatig gepest. Leerkrachten spelen een sleutelrol in het aanpakken van pesten, maar voelen zich hier vaak onvoldoende toe in staat. ‘Leerkrachten hebben behoefte aan meer handvatten bij het voorkomen en aanpakken van pesten’, concludeert onderzoeker Marloes van Verseveld. Zij onderzocht hoe leerkrachten versterkt kunnen worden…

online pesten, online kwetsend gedrag , asociaal gedrag, online, pestgedrag, psychische geweld, cyberpesten, pestgedrag, leer te durven, angst

20 mei 2021 – Cyberpesten: Iemand plaatst nare reacties onder je posts op sociale media, dreigt persoonlijke beelden naar anderen te sturen of probeert je opzettelijk te hacken. Jaarlijks worden er meer dan 500.000 kinderen online gepest en ook volwassenen kunnen er slachtoffer van zijn. In een interview met Radio Salto op 22 april 2021…

online pesten, online kwetsend gedrag , asociaal gedrag, online, pestgedrag, psychische geweld, cyberpesten, pestgedrag, leer te durven, angst

20 april 2021 – In coronatijd zien jongeren hun vrienden en klasgenoten minder vaak. Deze sociale isolatie kan er – met name bij pubers – flink inhakken. Vrienden zijn van grote betekenis voor hen. Ook slachtoffers van pesten kunnen het in coronatijd extra moeilijk hebben. Het pestgedrag kan via digitale middelen onverminderd doorgaan, terwijl slachtoffers…