Deze 10 projecten ontwikkelen kennis op alcoholpreventie

Facebooktwitterlinkedinmail

8 juli 2024 – 10 projecten gaan aan de slag met onderzoeksthema’s en kennisvragen uit de Kennisagenda Alcoholpreventie 2023. Met als doel: wetenschappelijke kennis opbouwen op het gebied van alcoholpreventie. De projecten dragen bij aan een sterk en effectief alcoholbeleid, aan de ontwikkeling en implementatie van effectieve maatregelen en interventies rondom alcoholpreventie én aan een stevige kennisinfrastructuur.

Kennis ontwikkelen op alcoholpreventie
De projecten ontwikkelen kennis op onderwerpen waarop nog geen wetenschappelijk kennis bestaat. Het gaat om onderwerpen en kennisvragen uit de kennisagenda Alcoholpreventie (zie verderop). De te ontwikkelen kennis gaat professionals helpen in de praktijk om beter in te zetten op preventieve maatregelen en effectieve behandelingen.

Verstevigen van kennisinfrastructuur alcoholpreventie
Ook zorgen de nieuwe projecten voor het verstevigen van de kennisinfrastructuur. Ze geven hieraan een impuls door waar mogelijk aan te sluiten op bestaande netwerken, waarin ze de kennisuitwisseling verstevigen. ZonMw faciliteert en stimuleert overkoepelende samenwerking van de projecten met de intentie een duurzaam kennisnetwerk te vormen.

Dit zijn de 10 nieuwe projecten op alcoholpreventie

  1. STAD-aanpak: doorontwikkeling, implementatie en effectonderzoek in Nederland  
  2. Alcoholregulering: navigeren tussen toestaan en verbieden
  3. De Sociale Omgeving van Studenten en een Interventie gericht op hun Alcoholgebruik (SOSIAL)
  4. De werkzame elementen van alcoholinterventies bij jongeren en jongvolwassenen: Wat werkt voor wie?
  5. BRAND – Blootstelling aan Reclames voor Alcoholvrije drankeN en de effecten op Drinkgedrag
  6. De prevalentie en perceptie van alcoholvrije dranken 
  7. Van eHealth naar AI-Health: personalisatie online Zelfhulp Alcohol met artificiële intelligentie
  8. Alcohol in het verkeer: maatschappelijke impact en passende preventieve en repressieve interventies
  9. Implementatie van een basispakket alcoholpreventie in de 1e en 2e lijn en in het sociaal domein
  10. Telefonische nazorg voor patiënten na een alcohol-gerelateerd bezoek op de SEH

Kennisagenda Alcoholpreventie
Samen met het Trimbos-instituut en experts uit het veld heeft ZonMw gesignaleerd welke kennis nog ontbreekt. Deze kennishiaten zijn vorig jaar gepresenteerd in de Kennisagenda Alcoholpreventie 2023 (Trimbos-Instituut). De kennisagenda richt zich op alle vormen van preventie die bijdragen aan het uitstellen, minderen of stoppen van alcoholgebruik bij de algemene gezonde Nederlandse bevolking, bij risicogroepen en bij mensen die geen alcoholstoornis hebben.

Aandacht voor alcoholpreventie
Alcohol is schadelijk voor de gebruiker, de directe omgeving en de maatschappij. Zo bestaat het risico op kanker. Maar mensen zijn zich nog te weinig bewust van het risico. Daarom zetten we in op kennis op het gebied van alcoholpreventie. Want bijna de helft van de minderjarige jongeren drinkt wel eens en 9% van de volwassenen drinkt zwaar of overmatig.

Ongezond gedrag (waaronder het gebruik van alcohol) zorgt voor bijna 20% van de ziektelast. Het ministerie van VWS, gemeenten en zorgverzekeraars willen gezond gedrag en gezonde keuzes stimuleren. Een ‘gezonde leefstijl mogelijk maken voor iedereen’ is dan ook één van de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Effectiviteitsonderzoek
Deze projecten zijn mogelijk gemaakt dankzij de subsidieronde Alcoholpreventie – onderzoek naar kennishiaten, onderdeel van de programmalijn Effectiviteitsonderzoek van het Preventieprogramma 2023-2026. Vanuit deze programmalijn zijn recent ook projecten gehonoreerd gericht op de effectiviteit van integrale aanpakken op het gebied van preventie.

Over ZonMw Preventie
Met onderzoek op het gebied van preventie hebben we als doel dat iedereen zo gezond mogelijk kan leven in een gezonde leefomgeving. Belangrijke speerpunten voor ons zijn daarbij: gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 382 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail